Πόλης Μηχανική - Μελέτη,Κατασκευή,Συντήρηση,Διαχείριση Οικοδομικών και Επαγγελματικών Χώρων

 

 polis
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

 
 
Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 14:57

Περιβαλλοντικές μελέτες


-Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών
  -Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες
  -Ανανέωση ισχύος εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων
  -Περιβαλλοντικές εκθέσεις
  -Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  -Προμελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  -Τα παραπάνω μεκπονούνται σύμφωνα  με:
    -Τις τεχνικές προδιαγραφές, την ισχύουσα νομοθεσία και τις  ιδιαίτερες απαιτήσεις της υπηρεσίας 
    -Το χρονοδιάγραμμα που έχει συμφωνηθεί αρχικά
    -Την άμεση διεκπεραίωση του μελετητικού αντικειμένου
    -Την υπευθυνότητα στην αντιμετώπιση τους
    -Τις αξιόπιστες επιστημονικές μεθόδους
    -την εφαρμογή της βέλτιστης λύσης για το περιβάλλον  και την λειτουργικότητα του έργου
-Στάδια περιβαλλοντικής αδειοδότησης (υπηρεσία)
  -Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.)
  -Θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας περιβάλλοντος
  -Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο.)
-Στάδια διαδικασίας (γραφείο)
  -Στάδιο προετοιμασίας
    -Αυτοψία στην περιοχή του έργου
    -Απόκτηση διαθέσιμων στοιχείων
    -Επίσκεψη στη αρμόδια υπηρεσία για πληροφορίες
  -Στάδιο εκπόνησης μελέτης
    -Σύνταξη τεχνικής έκθεσης (τεύχος)
    -Σχεδιαγράμματα
    -Αυτοψία στο έργο με του υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου
    -Διορθώσεις-τροποποιήσεις τυχόν διορθώσεων
  -Στάδιο υποβολής
    -Τελικός έλεγχος όσον αφορά την πληρότητα και ποιότητα και πληρότητα της μελέτης
    -Συχνή παρακολούθηση της πορέιας των εγκρίσεων
    -Συνεχής ενημέρωση του πελάτη για την πορεία των μελετών
-Αντικείμενα Περιβαλλοντικών μελετών
  -Έργα οδοποιίας – λιμενικά
  -Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
  -Υδραυλικά έργα
  -Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης αστικών λυμάτων
  -Εξόρυξη αδρανών υλικών
  -Αποχετευτικοί αγωγοί Βιολογικού
  -Τουριστικές-αθλητικές-χονδρεμπορίου εγκαταστάσεις
  -Χώροι στάθμευσης – κατασκηνώσεις – υπεραγορές
  -Καταστήματα – επαγγελματικά εργαστήρια
  -Βιομηχανικές εγκαταστάσεις – επαγγελματικές αποθήκες
  -Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  -Υδατοκαλλιέργειες
  -Πρατήρια καυσίμων – μάντρες οικδομικών υλικών
  -Κεραίες κινητής τηλεφωνίας
  -Αντιπλημμυρικά – γεωτρήσεις
  -Συνεργεία αυτοκινήτων επισκευής και συντήρησης
 

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 14:44

DownloadsΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ


ΕΝΤΥΠΑ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ - ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΩ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΥ ΑΝΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΩ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ENTYΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΩ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΩ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΥ ΑΝΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΙΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΩ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΩ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΕΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΡΟΥ(ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ (ΠΡΟ 31-1-1983)
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ _ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Π.Α.Ε ._
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ _ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4 ΜΗΝΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ -(ΜΕΤΑ 31-12-2003)
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (ΠΡΟ 31-12-2003)
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ)
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ)
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΝΣΤΑΣΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ(9ΜΗΝΟ)
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ_ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΥΠΕΚΑ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΥΠΕΚΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ _ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟY
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΑ (1)ΕΝΤΥΠΑ ΙΚΑ
ΙΚΑ-ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΙΚΑ-ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_2
ΙΚΑ-ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_3
ΙΚΑ-ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_4
ΙΚΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_1
ΙΚΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_2
ΙΚΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_3
ΙΚΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_4
ΙΚΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ_1
ΙΚΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ_2ΠΕΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΠΕΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΠΕΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ
ΠΕΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ(ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ(ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ(ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)


ΕΝΤΥΠΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BIOMHXAΝΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 200KG


ΕΝΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΑIΤΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-AIΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-AITHΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-AITHΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-AIΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-AITHΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΑITΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΑITΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-AITΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΒΥΤΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΑΙΤΗΣΗ(N3843-2010)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ(N3843-2010)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(Ν3843-2010)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ(N3843-2010)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 - ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ(N3843-2010)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7Α - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ(N3843-2010)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ(N3843-2010)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ(N3843-2010)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9 - ΒΙΒΛΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣΔΙΑΦΟΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (4014-11)
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (4014-2011)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (4014-2011)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΣΜΕΔΕ
ΦΕΜ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ(ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)
ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (4014-11)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (4014-2011)
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΔ 71-88
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ(ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)
ΣΕΝΤΟΝΙ - ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ_1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ_2
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 
 
Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 14:35

Προσεισμικός Έλεγχος

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου. Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει την υψηλότερη σεισμική επικινδυνότητα στην Ευρώπη, ο σχεδιασμός και η κατασκευή κτιρίων ικανών να δέχονται με ασφάλεια τις σεισμικές καταπονήσεις, αποτελούσε και αποτελεί βασική προτεραιότητα της Πολιτείας.Στην κατεύθυνση αυτή τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα, κυρίως με τη θεσμοθέτηση αυστηρών Αντισεισμικών Κανονισμών, που παρέχουν στα σύγχρονα κτίρια υψηλό επίπεδο αντισεισμικής ασφάλειας. Με το δεδομένο όμως ότι ο πρώτος Αντισεισμικός Κανονισμός εφαρμόσθηκε στην Ελλάδα το 1959 και η πρώτη σημαντική βελτίωσή του έγινε το 1985, δημιουργείται εύλογα το ερώτημα για το πόσο ασφαλή μπορεί να είναι τα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν το 1959 ή ακόμα και πριν το 1985.Το ερώτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν αφορά κτίρια συνάθροισης κοινού ή κρίσιμων λειτουργιών, όπως κατά κανόνα είναι τα κτίρια Δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης, και κυρίως τα νοσοκομεία, σχολεία, κτίρια διοίκησης, τηλεπικοινωνίας, παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, πυροσβεστικοί σταθμοί, κ.ά.Είναι προφανές ότι η χρονική περίοδος που μελετήθηκε και κατασκευάστηκε ένα κτίριο, μολονότι αποτελεί κρίσιμο στοιχείο (γιατί παραπέμπει άμεσα στον ισχύοντα τότε αντισεισμικό κανονισμό, στην ποιότητα των υλικών και στην τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε ), δεν αρκεί για την εκτίμηση της αντισεισμικής του επάρκειας .

 
Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την σεισμική συμπεριφορά των κτιρίων
που έχουν κατασκευαστεί στην ίδια χρονική περίοδο, η αναζήτηση και o εντοπισμός των οποίων
αποτελεί μια εξαιρετικά δύσκολη και δαπανηρή εργασία. Και αυτό διότι σε πολλές περιπτώσεις οι
μελέτες των κτιρίων έχουν χαθεί ή είναι δύσκολο να ευρεθούν, άλλα και όταν είναι
διαθέσιμες, είναι δύσκολο να διαπιστωθεί η ακριβής εφαρμογή των. Αυτό σημαίνει ότι
πολλά κατασκευαστικά στοιχεία, που είναι καθοριστικά για τη σεισμική συμπεριφορά ενός κτιρίου,
όπως για παράδειγμα οι οπλισμοί, οι διατομές στοιχείων που έχουν επενδυθεί, η ποιότητα των
υλικών, η θεμελίωση, κ.α., είναι αδύνατο να ελεγχθούν οπτικά και απαιτείται η χρήση μεθόδων
που είναι δαπανηρές, αλλά κυρίως προϋποθέτουν τη μερική ή ολική διακοπή της λειτουργίας
του κτιρίου. Ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας για την σεισμική ασφάλεια των κτιρίων είναι
και το αναμενόμενο μέγεθος του σεισμικού κινδύνου που τα απειλεί.
 
Η σεισμική επικινδυνότητα μιας περιοχής μόνον πιθανολογικά μπορεί να εκτιμηθεί και
η μέγιστη αναμενόμενη σεισμική δράση σε ένασυγκεκριμένο σημείο αλλά και η σφοδρότητα
με την οποία θα καταπονήσει ένα συγκεκριμένο κτίριο, ενέχει πολλές αβεβαιότητες, όπως
έχει αποδειχτεί και από τους πρόσφατους σεισμούς στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Η
αβεβαιότητα αυτή καθιστά το εγχείρημα της εκτίμησης της σεισμικής ασφάλειας ενός κτιρίου
ακόμα πιο δύσκολο.
Στις παραπάνω δυσκολίες και αβεβαιότητες οφείλεται το γεγονός ότι σε καμία χώρα του κόσμου
δεν υφίσταται μέχρι σήμερα κανονιστικό πλαίσιο υποχρεωτικής εφαρμογής προσεισμικού ελέγχου
του συνόλου των κτιρίων.
 
Ο προσεισμικό έλεγχος αποτελείται από τρία (3) τρία στάδια ελέγχου :
 
-Τον Πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο ή Ταχύ Οπτικό Έλεγχο (TOE), για την πρώτη
καταγραφή και ταχεία αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων δημόσιας και
κοινωφελούς χρήσης. Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:
1) Κατατάσσεται ο δομικός τύπος της κατασκευής ανάλογα με το υλικό κατασκευής
(σκυρόδεμα, χάλυβας, τοιχοποιία), το είδος του δομικού συστήματος (πλαισιωτό, δυαδικό),
το είδος της κατασκευής (συμβατική, προκατασκευή, διαζωματική τοιχοποιία) και το ισχύον
κατά τη φάση της μελέτης κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού.
2) Με την αντιστοίχηση αυτή η κατασκευή λαμβάνει την Αρχική Βαθμολογία Σεισμικού
Κινδύνου (ΑΒΣΚ).
3) Στη συνέχεια η Αρχική Βαθμολογία τροποποιείται. λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα
βασικά δομικά χαρακτηριστικά, τα οποία διαμορφώνουν τη σεισμική συμπεριφορά και
επηρεάζουν την τρωτότητα μιας κατασκευής. Η συμμετοχή των χαρακτηριστικών
αυτών ποσοτικοποιείται με τους Τροποποιητικούς Συντελεστές Συμπεριφοράς που
λαμβάνουν τιμές ανάλογες του εκτιμώμενου βαθμού επιρροής τους. Συγκεκριμένα λαμβάνονται
υπόψη:
α) η ύπαρξη pilotis, κοντών υποστυλωμάτων και κανονικής διάταξης τοιχοπληρώσεων.
β) η μορφή και το σχήμα καθ’ ύψος και σε κάτοψη της κατασκευή
γ) οι εν επαφή κατασκευές
δ) οι τυχόν υπάρχουσες κακοτεχνίες
ε) οι εδαφικές συνθήκες της περιοχή
στ) ο βαθμός συντήρησης του κτιρίου και των πιθανών βλαβών από προηγούμενους σεισμούς
ή άλλα αίτια
Η τελική τιμή της Δομικής Βαθμολογίας αποτελεί ένα κριτήριο του βαθμού επάρκειας της
κατασκευής συσχετιζόμενο με την πιθανότητα εμφάνισης σημαντικής βλάβης (που θα απαιτούσε
μεγάλο κόστος επισκευής) ή και κατάρρευσης σε ενδεχόμενο μελλοντικό σεισμό. Έτσι τελικά
αν ο προκύπτων βαθμός είναι μικρότερος ενός ορίου το κτίριο θεωρείται ως κατ’ αρχήν
μη ανταποκρινόμενο στον ισχύοντα Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό και απαιτείται
περαιτέρω διερεύνηση, διαφορετικά ο έλεγχος ολοκληρώνεται στο πρώτο βήμα.
Όλα τα συμπεράσματα καταγράφονται σε μια Τεχνική Έκθεση, στην οποία, σε περίπτωση
χαμηλότερης του ορίου βαθμολογίας, προτείνονται μέσα για τη πραγματοποίησή της
περαιτέρω διερεύνησης.
 
-Τον Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο για την προσεγγιστική αποτίμηση της σεισμικής
ικανότητας με βάση αναλυτικότερους υπολογισμούς και (μη καταστροφικό) έλεγχο
ποιότητας των υλικών, για όσα κτίρια προκύψει ανεπαρκής σεισμική ικανότητα
με βάση τα αποτελέσματα του TOE.
Η προτεινόμενη μέθοδος προσεγγιστικής αποτίμησης της σεισμικής ικανότητας συνίσταται στα
εξής κύρια βήματα:
• Επιτόπου επίσκεψη (επισκέψεις) στο κτήριο, οπτική αξιολόγηση, και διεξαγωγή μη-
καταστροφικών ελέγχων αντοχών υλικών (π.χ. κρουσιμετρήσεων)
• Κατάταξη του αποτιμώμενου κτηρίου σε μια από τις κατηγορίες που περιγράφονται στην
ενότητα 2.2
• Διεξαγωγή επιμέρους αναλυτικών υπολογισμών για τον προσδιορισμό ορισμένων
κρίσιμων μεγεθών (βλ. ενότητες 2.3 και 2.4)
• Συμπλήρωση των εντύπων (ενότ. 2.3) του προσεισμικού ελέγχου της Β΄ Φάσης
• Τελική αξιολόγηση των αδυναμιών του κτηρίου και σύνταξη της σχετικής έκθεσης
(ενότητα 2.5)
Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως και στην περίπτωση του ελέγχου της Α΄ Φάσης, αλλά πολύ
περισσότερο στην παρούσα Β΄ Φάση, είναι απαραίτητη η εύρεση είτε της στατικής μελέτης, είτε
τουλάχιστο κάποιων σχεδίων (κατά προτίμηση ξυλοτύπων), στα οποία να φαίνονται οι διαστάσεις
των φερόντων στοιχείων (οι λεπτομέρειες των οπλισμών των στοιχείων Ο/Σ δεν είναι εντελώς
απαραίτητες, βοηθούν ωστόσο στη διαμόρφωση σαφέστερης γνώμης σχετικά με την πλήρωση ή
μη κάποιων κριτηρίων, βλ. ενότητα 2.3).
 
-Την αναλυτική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας και (ενδεχομένως) σύνταξη
μελέτης αποκατάστασης-
ενίσχυσης, για όσα κτίρια προκύψει τοπική ή γενική σεισμική ανεπάρκεια από το
προηγούμενο στάδιο.
Η αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας αποτελεί μία ποιοτική ή/και ποσοτική εκτίμηση για τον έλεγχο υφισταμένων κατασκευών σε συγκεκριμένη σεισμική δράση.
Αφορά σε ένα σημαντικό πρόβλημα διεθνώς αφού ένας μεγάλος αριθμός των ήδη δομημένων κατασκευών παρουσιάζεται με χαμηλού επιπέδου σεισμική ασφάλεια ως προς τις σημερινές απαιτήσεις.
Η ανάγκη για σεισμική αποτίμηση μπορεί να αφορά τόσο σε προσεισμικό όσο και σε μετα- σεισμικό έλεγχο και πηγάζει κυρίως από το γεγονός ότι το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα δεν πα-
Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 14:33

Τιμοκατάλογος

(Ενδεικτικές τιμές με μεταβλητές: ποσότητα/παροχή-υλικά/ΦΠΑ)

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Σώμα καλοριφέρ 35€
Ηλεκτρικό θερμοσίφωνο 40€
Καζανάκι 35€
Είδη υγιεινής-Σετ λεκάνες νιπτήρας 95€
Νεροχύτης κουζίνας 45€
Είδη υγιεινής - μπανιέρα 105€
Ταχυθερμοσίφωνο 35€
Μπαταρία κουζίνας-μπάνιου 30€
Ηλιακό θερμοσίφωνο 110€
Χαλκοσωλήνα/μ 15€
Θυροτηλεόραση (Καλωδίωση 4 €/μ) 55€
Κεραία TV 30€
Δορυφορική κεραία σταθερή (Καλωδίωση 4€/μ) 55€
Δορυφορική κεραία κινητή (Καλωδίωση 4€/μ) 150€
Τοποθέτηση πτυσσόμενης πόρτας 50€
Σύστημα συναγερμού (οικίας 4 δωματίων) χωρίς καλώδια 75€
Τοποθέτηση πόρτας Laminate (με κάσα) 60€
Τοποθέτηση κουρτινόξυλου 25€
Τοποθέτηση βάσης τηλεόρασης στον τοίχο 30€
Τοποθέτηση καθρέπτη 30€

 

ΔΑΠΕΔΑ
Δάπεδα laminate  ανά τ.μ 7,00 €
Δάπεδα προβερνικομένα  ανά τ.μ 9,00 €
Δάπεδα παρκέ (χωρίς υλικά) ανά τ.μ (κατασκευή και λούστρο, ετοιμοπαράδοτο) 18,00 €
Τοποθέτηση & γυάλισμα καρφωτού ξύλινου δαπέδου 19,00 €
Συντήρηση παλαιού ξύλινου δαπέδου με βερνίκι νερού (οικολογικό & άοσμο) 12,00 €

 

 

ΠΛΑΚΑΚΙΑ
Πλακακια τοποθετηση πλακιδιων δαπεδου ισια 6,00 €/τ.μ.
Τοποθετηση πλακιδιων δαπεδου ρομβος 8,00 €/τ.μ.
Τοποθετηση πλακιδιων τοίχου 9,00 €/τ.μ.
Τσιμεντοκονιες – υποστρωματα 4,00 €/τ.μ.

 

ΜΑΡΜΑΡΑ
Τοποθετηση σκαλας με μαρμαρο καβαλας 50,00 €
Με μαρμαρα – υλικα τρεχον μετρο στρωσεις με μαρμαρο καβαλας 55,00 €/τ.μ.

 

ΠΕΤΡΑ
Αγορα και τοποθετηση πετρας καρυστου στο δαπεδο 21,00 €/τ.μ.

Η αποχρωση και η τοποθετηση ειναι αναμικτη

Η καφε πετρα (αγορά και τοποθέτηση) 32,00 €/τ.μ.

 

ΔΑΠΕΔΑ PVC

Εργασία τοποθέτησης δαπέδων

Εργασία από 50 – 100 μ2 2,90 €/μ2
>> από 50 - 20 μ2 3,00 € >>
>> κάτω από 20 μ2 3,50 € >>
Ελάχιστη χρέωση μετακίνησεις συνεργείου 30,00 €

Οι τιμές είναι για τοποθέτηση στην Αττική

Στις πιο πάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται κόλλες και συμπληρωματικά υλικά και προφίλ  αλουμινίου.

Για την τοποθέτηση εκτός Αττικής , πρέπει να λάβουμε γνώση τις εργασίας , των τόπο τοποθέτησης , και τα έξοδα μεταφοράς για να σας  δώσουμε τιμή για ιδιαίτερη συμφωνία.

 

ΜΟΚΕΤΕΣ

Στην χρέωση δεν περιλαμβάνονται κόλλες , ταινίες διπλής όψεως και τελειώματα.

Ελάχιστη χρέωση 30,00 €
μοκέτας  πανω απο 50 μ2 2,30 €/μ2
απο 50 – 20 μ2 2,50 €/μ2
κάτω  απο   20 μ2 3,00 €/μ2
ελάχιστη χρέωση 30,00 €/μ2
ρέλιασμα  μοκέτας η σοβατεπιού 1,00 €/μ2

Οι τιμές είναι για τοποθέτηση στην Αττική

Στις πιο πάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν  κόλες & προφίλ.

Τοποθέτηση στην  επαρχεία πρέπει να έλθουμε σε  ιδιαίτερη συμφωνία

Γενικά οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για το σύνολο τις   ποσότητας και όχι για  τμηματικές  τοποθετήσεις

ΣΤΑΜΠΩΤΑ ΔΑΠΕΔΑ

Το κόστος εργασίας σταμπωτών δαπέδων δεν θα σας κοστίσει περισσότερο από 5,00 € εως 6,00 €/τ.μ.

Βιομηχανικο δαπεδο

Εγκατάσταση βιομηχανικών δαπέδων, εμπρός-επίπεδο επεξεργασίας, τριπλό βερνίκωμα η ελαιογραφία 9,00 €

 

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Σκελετός σταθερών αλουμινίου

Με δύο οριζόντια ενδιάμεσα καιτιά αλουμινίου με μονάδα μέτρησης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 175,00 €
Με ένα οριζόντιο ενδιάμεσο καιτί αλουμινίου με μονάδα μετρήσης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 162,50 €
Χωρίς οριζόντια ενδιάμεσα καιτιά αλουμινίου με μονάδα μέτρησης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 150,00 €
Θυρόφυλλα αλουμινίου σκελετός (κάσα + φύλλο, με τα αντίστοιχα εξαρτήματα)
Θυρόφυλλα μονά με ενα οριζόντιο ενδιάμεσο καιτί αλουμινίου με μονάδα μέτρησης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 350,00 €
Θυρόφυλλα μονά χωρίς οριζόντια ενδιάμεσα καιτιά αλουμινίου με μονάδα μέτρησης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 337,50 €
Θυρόφυλλα διπλά με ένα οριζόντιο ενδιάμεσο καιτί αλουμίνιου με μονάδα μέτρησης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 525,00 €
Θυρόφυλλα διπλά χωρις οριζόντια ενδιάμεσα καιτιά αλουμινίου με μονάδα μέτρησης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 512,50 €
Παράθυρα αλουμινίου σκελετός (κάσα + φύλλο, με τα αντίστοιχα εξαρτήματα)
Παράθυρο μονόφυλλο ανοιγοανακλινόμενο με μονάδα μέτρησης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 187,50 €
Παράθυρο δίφυλλο ανοιγοανακλινόμενο με μονάδα μέτρησης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα 200,00 €
Παράθυρο ανακλινόμενο με κουμπάσο (φεγγίτης) και αεροπλανάκι με μονάδα μέτρησης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 150,00 €
Υλικά πληρώσεως σκελετών (σταθέρων, θυροφύλλων, παραθύρων)
Κρύσταλλο διπλό 6-20-4 με μονάδα μέτρησης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 70,00 €
Κρύσταλλο διπλό 6-20-3+3 (εξωτερικό κρύσταλλο τρίπλεξ) με μονάδα μέτρησης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 87,50 €
Κρύσταλλο τριπλέξ 4+4 με μονάδα μέτρησης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 93,75 €
Αποξηλώσεις-επανατοποθετήσεις σκελετών αλουμινίου και υλικών πληρώσεως
Αποξήλωση σκελετών αλουμινίου με μονάδα μέτρησης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 25,00 €
Αποξήλωση υλικών πληρώσεως [etalbond-κρυστάλλων] με μονάδα μέτρησης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 37,50 €
Επανατοποθέτηση σκελετού σταθερών αλουμινίου με μοναδα μετρησης ανα μ2 και κοστος ανα μοναδα μετρησης 31,25 €
Επανατοποθετηση σκελετου θυροφυλλων αλουμινιου  με μοναδα μετρησης ανα μ2 και κοστος ανα μοναδα μετρησης 31,25 €
Επανατοποθετηση σκελετου παραθυρων αλουμινιου με μοναδα μετρησης ανα μ2 και κοστος ανα μοναδα μετρησης 25,00 €
Επανατοποθετηση etalbond με μοναδα μετρησης ανα μ2 και κοστος ανα μοναδα μετρησης 50,00 €
Επανατοποθετηση κρυσταλλων με μοναδα μετρησης ανα μ2 και κοστος ανα μοναδα μετρησης 31,25 €
Αποξηλωση γυαλινου χωρισματος (με διπλο τζαμι) με πλαισιο αλουμινιου με μοναδα μετρησης ανα μ2 και κοστος ανα μοναδα μετρησης 31,25 €
Αποξηλωση παραθυρου αλουμινιου (1.90 x 0.95m) από χωρισμα γυψοσανιδας με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης 37,50 €
Αποξηλωση παραθυρου αλουμινιου (1.15 x 1.15m) από χωρισμα γυψοσανιδας με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης 37,50 €
Τοποθέτηση γυάλινου χωρίσματος (με διπλο τζαμι) με πλαισιο αλουμινιου σε τοιχο γυψοσανιδας με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης 43,75 €
Τοποθετηση παραθυρου αλουμινιου (1.90 x 0.95m) σε τοιχο γυψοσανιδας με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης 43,75 €
Τοποθετηση παραθυρου αλουμινιου (1.15 x 1.15m) σε τοιχο γυψοσανιδας με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης 43,75 €

 

Σημειωσεις:

1.  Οι τιμες για τα παραπανω θα πρεπει να περιλαμβανουν το κοστος προμηθειας και τοποθετησης, εκτος εάν διευκρινιζεται διαφορετικα τα προφιλ αλουμινιου των σκελετων (σταθερων, θυροφυλλων, παραθυρων) να είναι της σειρας ε-45 νιοβη της ετεμ και συγκεκριμενα τα παρακατω:      

Περιγραφή Κωδικός
2.1 κασα ε-45101
2.2 ταφ ε-45301
2.3 φυλλο παραθυρου ε-45201
2.4 φυλλο πορτας προς τα εξω ε-45240
2.5 φυλλο πορτας προς τα μεσα ε-45202
2.6 μπινι πορτας ε-45500
2.7 πηχακι

ε-5307, ε-5397, ε-1113

2.8 ταμπλας πορτας ε-45330
2.9 κορνιζα ε-1127

2. Τα προφιλ αλουμινιου των σκελετων (σταθερων, θυροφυλλων, παραθυρων) σε εσωτερικους χωρους να είναι αντιστοιχης σειρας της ετεμ χωρις θερμοδιακοπη

3. Οι υαλοπινακες να είναι optifloat λευκο της εταιριας pilkington ή ισοδυναμης.         


Παράθυρα

- οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φ.π.α

- οι τιμές περιλαμβάνονται πόμολα - κλειδαριές – τοποθέτηση

- η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη

- η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση

 

ΠΟΡΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

120,00 €
Πόρτες ασφαλείας θωρακισμένες, όλων των επώνυμων εταιρειών τοποθέτησεις 130,00 €

για τοποθέτηση πόρτας ασφαλείας mod omega c, 14 κλειδωμάτων,πιστοποιημένη σε αντιδιάρρηξη, θερμομόνωση και ηχομόνωση, με επίσης πιστοποιημένη κλειδαριά της κορυφαίας ιταλικής εταιρείας iseo, επένδυση laminate, πόμολα και χειρολαβές, απο τα καταστήματα “πλαίσιο” σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

ΠΟΡΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ

Αποξήλωση μονόφυλλης πόρτας από χώρισμα γυψοσανίδας με μονάδα μέτρησης ανά τεμ. και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 15,00 €
Αποξήλωση δίφυλλης πόρτας από χώρισμα γυψοσανίδας με μονάδα μέτρησης ανά τεμ. και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 18,75 €
Τοποθέτηση μονόφυλλης (1.00 χ 2.20m/ 0.90 χ 2.20m/ 0.80 χ 2.20m) ξύλινης/ μεταλλίκης πόρτας και κάσσας σε χώρισμα γυψοσανίδας
με μονάδα μέτρησης ανά τεμ. και κόστος ανά μονάδα μέτρησης
237,50 €
Τοποθέτηση δίφυλλης (1.60 χ 2.20m/ 1.80 χ 2.20m) ξύλινης/ μεταλλικής πόρτας και κάσσας σε χώρισμα γυψοσανίδας με μονάδα μέτρησης
ανά τεμ. και κόστος ανά μονάδα μέτρησης
56,25 €
Τοποθέτηση πόρτας : 1 τμχ : 35,00 €
2 τμχ : 65,00 €
3 τμχ : 100,00 €
4 τμχ : 120,00 €
5 τμχ : 150,00 €
6 τμχ : 175,00 €
Τοποθέτηση πόρτας laminate (me κάσα)   με 60,00 €
Τοποθέτηση πτυσσόμενης πόρτας  με 50,00 €

 

IΝΟΧ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Κάγκελα inox αλουμινίου από 55,00€ +φπα
Ραμποτε
Ραμποτέ για 30 τ.μ και άνω / τ.μ  12,50 €
Ραμποτέ όχι σε ευθεία επιφάνεια ανά τ.μ 16,00 €

 

ΣΤΟΡΙΑ
Στόρια παραθύρων με οριζόντιες μεταλλικές περσίδες 25mm, χρώματος λευκού (σημείωση: στα ανοιγοανακλινόμενα παράθυρα η περσίδα πρέπει να στερεώνεται επάνω στο παράθυρο με ειδικό σύστημα αντιρήδων ώστε να δουλεύει σε οποιαδήποτε κλίση) με μονάδα μέτρησης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 31,25€
Επισκευή στοριών, παραθύρων και αντικατάσταση ελλατωματικών εξαρτημάτων (π.χ. βάση και μπαστούνι περιστροφής, βάση κορδονιού, μεταλλικά στηρίγματα) με μονάδα μέτρησης ανά τεμ. και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 37,50€

 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΨΕΩΝ ΜΕ ETALBOND

Etalbond παχους 4mm, διπλης οψεως, χρωμα γκρι (ral 9006) με μοναδα μετρησης ανα μ2 και κοστος ανα μοναδα μετρησης 87,50€
Etalbond πάχους 4mm, διπλής όψεως, χρώμα λευκό (ral 9010) με μονάδα μέτρησης ανά μ2 και κόστος ανά μονάδα μέτρησης 85,00€

 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ντουλαπες
Κοστος τοποθετησης 35,00 €  το m² + φπαΠΛΑΚΑΚΙΑ
Ευρος τιμων για την τοποθετηση πλακιδιων κυμαινεται απο 6,00-7,00 ευρω το τετραγωνικο ως 10,00-12,00 ευρω αναλογως της εργασιας και των δυσκολιων της

Οι τιμες τοποθετησης ποικιλουν, αναλογως το ειδος των πλακιδιων,το χωρο και το σχεδιο της τοποθετησης, π.χ. αλλη χρεωση υπαρχει οταν εχουμε μια απλη τοποθετηση, σε δαπεδο κι αλλη οταν εχουμε μια συνθετη τοποθετηση με πολλες διαστασεις. 

Η τιμη λοιπον διαμορφωνεται κατα περιπτωση και παντα με «αυτοψια» του χωρου τοποθετησης.

 

ενδεικτικα οι τιμες ξεκινουν σε δαπεδο απο 7,00€ - 15,00€/m2
πλακιδια μπανιου δαπεδου (χωρις υλικα) ανα τ.μ 9,50 €
πλακιδια μπανιου τοιχου (χωρις υλικα) ανα τ.μ 12,50 €
Επενδυση/ επιστρωση κεραμικων πλακιδιων τοιχου/ δαπεδου (συμπεριλαμβανομενων της κολλας & του στοκου αρμου) με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1-2 μ2, κοστος ανα μοναδα μετρησης 15,00€

 

Τοπικες αποκαταστασεις επενδυσεων πλακιδιων τοιχου/ δαπεδου δηλ. αποξηλωση παλαιων πλακιδιων, καθαρισμος επιφανειας, τοποθετηση νεων πλακιδιων (συμπ. όλα τα υλικα) εως 1μ² ή εως 25 τεμ. ) με οριο  κοστος ανα μοναδα μετρησης 22,50€
Αποξηλωση κεραμικων πλακιδιων από τοιχους/ δαπεδα με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1- 3 μ2, κοστος ανα μοναδα μετρησης 10,00€
Πλακοστρωση πεζοδρομιου (μη συμπεριλαμβανομενων των πλακων)εργασια πληρους κατασκευης,δηλ. εργασια αποξηλωσης παλαιων πλακων, τοποθετησης νεων (συμπ. του τσιμεντοκονιαματος κλπ.), αρμολογηματος κλπ με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1- 3 μ2, κοστος ανα μοναδα μετρησης 10,00€

 

 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Αποξηλωση στομιων κλιματισμου και των αντιστοιχων κιβωτιων από ψευδοροφη ορυκτων ινων/ γυψοσανιδας με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης 25,00€
Τοποθετηση στομιων μετα των αντιστοιχων κιβωτιων σε ψευδοροφη ορυκτων ινων/ γυψοσανιδας και συνδεση στο δικτυο αεραγωγων με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης 37,50€
Τρομηθεια ευκαμπτων ηχοαπορροφητικων αεραγωγων και συνδεση στο δικτυο αεραγωγων (και στα κιβωτια των στομιων) με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης 37,50€
Προμηθεια στομιου 54x35 cm ανακυκλοφοριας αερα (από ανοδιωμενο αλουμινιο) και τοποθετηση σε εσωτερικο τοιχο με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης 100,00€
Προμηθεια στομιου 44.5x25 cm ανακυκλοφοριας αερα (από ανοδιωμενο αλουμινιο) και τοποθετηση σε ξυλινη πορτα με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης 87,50€
Προμηθεια και τοποθετηση γωνιας αλουμινιου 40cm x 40cm (χρωματος λευκου) σε ακμη λαμπα και στεγανωση με σιλικονη αμφιπλευρα κατά μηκος της ενωσης με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης 43,75€

 

ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ
Τουβλα
Τιμη προσφορας  για χτισιμο  τουβλων 3,20 € / τ.μ.
Πλινθοδομες δομικες με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1-2 μ2, κοστος ανα μοναδα μετρησης 10,625€
(κοστος εργασιων μικρης κλιμακας ανα μοναδα μετρησης (προαιρετικα 93,75€
Πλινθοδομες μπατικες με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1-2 μ2, κοστος ανα μοναδα μετρησης 10,875€
(κοστος εργασιων μικρης κλιμακας ανα μοναδα μετρησης (προαιρετικα) 93,75€

 

ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ
Περιφραξη με τοποθετηση συρματοπλεγματων από 4,60 €/μ2 ελαχιστη ποσοτητα 100 τρεχοντα μετρα εντος Αττικης

 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Ανελκυστηρες
Αντικατασταση θαλαμου ανελκυστηρα με εσωτερικη αυτοματη παρτα bus 3500,00€
Αντικατασταση κινητηριου μηχανισμου ανελκυστηρα 3500,00€
Αντικατασταση συρματοσχοινων και τροχαλια τριβης 1200,00€
Αντικαστασταση ρυθμιστη ταχυτητας και συρματοσχοινο 600,00€
Αντικατασταση πινακα (control) - inventer αυτοματος οροφοδιαλογεας – απεγκλωβισμα 3500,00€
Τοποθετηση τηλεφωνου εκτακτης αναγκης με δικη του γραμμη, χωρις παγια τελη 350,00€
Τοποθετηση εσωτερικης αυτοματης πορτας bus 1700,00€
Αντικατασταση ηλεκτρικης εγκαταστασης 1200,00€
Τοποθετηση φως ασφαλειας 150,00€
Αλλαγη κλειδαριας (μανδαλωση) 120,00€
Εγκατασταση φωτα φρεατιου 300,00€

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

Τοπικη επισκευη (εως 2μ² συνολικα) μαγνησιακου δαπεδου (rinol, duralit superflat me50, χρωματος μπεζ/ φυσικο) με οριο  κοστος ανα μοναδα μετρησης 30,00€
Περιθωριο (σοβατεπι) εκ κεραμικων πλακιδιων υψους 8cm με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1- 2 μ, κοστος ανα μοναδα μετρησης 1,25€
Τσιμεντοκονια δαπεδου με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1- 2 μ2, κοστος ανα μοναδα μετρησης 4,375€
Αποξηλωση περιθωριου (σοβατεπι) με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης 1,25€
Τοποθετηση βινιλικων πλακιδιων δαπεδου με μοναδα μετρησης ανα μ2. και κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,875€
Τοποθετηση πλακιδιων μοκετας με μοναδα μετρησης ανα μ2. και κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,875€
Τοποθετηση σοβατεπιου βινιλικων πλακιδιων δαπεδου με μοναδα μετρησης ανα μ2. και κοστος ανα μοναδα μετρησης 3,75€
Σοβατεπι ανα μετρο 3,00 €
βερνικι διαρκειας σε δυο στρωσεις τιμη προσφορας 7,00€  ευρω / τετραγωνικο μετρο (η προσφορα αφορα  μονο εργασια)
Τριψιμο δαπεδου με μηχανη μωσαϊκου μπετον με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1-3 μ2, κοστος ανα μοναδα μετρησης 15,00€
Τριψιμο γυαλισμα μαρμαρων μωσαικων τιμη προσφορας 10,00€
Γυαλισμα μαρμαρων τριψιμο στοκαρισμα κρυσταλλοποιηση αδιαβροχοποιηση μαρμαρου : τιμη προσφορας 12,00€
Τριψιμο/γυαλισμα δαπεδων παρκε (βερνικια) ανα τ.μ  μονο λουστρο 10,00€

 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΠΕΤΟΝ

Μπετον απο οπλισμενο σκυροδεμα

Εργασια καλουπωματος

Περιλαμβανει τη χρηση της καταλληλης ξυλειας και καλουπιων, των καταλληλων μεταλλικων στοιχειων στηριξης, τις μεταφορες, την εργασια καλουπωματος και ξεκαλουπωματος, τη χρηση καθε απαραιτητου μηχανηματος η εργαλειου, τη διαστρωση, συμπυκνωση και τη συντηρηση του σκυροδεματος.

Η τιμη κανονικα πρεπει να δινεται σε €/m², αλλα στην αγορα η τιμη συνηθιζεται να δινε-ται ανα m3 σκυροδεματος. εννοειτε οτι στην προσφερομενη τιμη ανα m3 εχει ληφθει υ-ποψη η αναλογια των m2 του καλουπωματος. σημερα, η τιμη κυμαινεται απο 55,00 €/m³ μεχρι 75,00 €/m³.

Εργασια τοποθετησης ραβδων
Αφορα την εργασια τοποθετησης ολου του οπλισμου των ραβδων των πλεγματων κτλ, πλην των συνδετηρων, στο εργο. η σημερινη τιμη κυμαινεται απο 0,12 €/kg μεχρι 0.16 €/kg

Εργασια τοποθετησης συνδετηρων

Αφορα την εργασια τοποθετησης των συνδετηρων, στο εργο. η σημερινη τιμη κυμαινεται απο 0,20 €/kg μεχρι 0,30 €/kg
Αφορα την προμηθεια και τοποθετηση των καθε ειδους στηριγματων των οπλισμων, πλαστικα, καβαλετα κ.τ.λ. η σημερινη τιμη κυμαινεται απο 4,00 €/ m3 εως 5,00 €/ m3
Οπλισμενο σκυροδερμα c12/16 (ξυλοτυπος & σιδηρους οπλισμος & ετοιμο σκυροδεμα) με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1 μ3, κοστος ανα μοναδα μετρησης 250,00€ και πρεσα ανα ημερα 490,00€
Οπλισμενο σκυροδερμα c16/20 (ξυλοτυπος & σιδηρους οπλισμος & ετοιμο σκυροδεμα) με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1 μ3, κοστος  ανα μοναδα μετρησης 268,75€ και πρεσα ανα ημερα 490,00€
Οπλισμενο σκυροδερμα c20/25 (ξυλοτυπος & σιδηρους οπλισμος & ετοιμο σκυροδεμα) με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1 μ3, κοστος ανα μοναδα μετρησης 287,5€ και πρεσα ανα ημερα 490,00€
οπλισμενο σκυροδερμα μετα ξυλοτυπου & σιδ. οπλισμου, χωρις προμηθεια ετοιμου μπετον με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1 μ3, κοστος ανα μοναδα μετρησης 162,5€

κοστος εργασιων μικρης κλιμακας ανα μοναδα μετρησης

(προαιρετικα) 400€ και πρεσα ανα ημερα 490,00€
σκυροδεμα c12/16 προμηθεια & διαστρωση για δαπεδο με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1 μ3, κοστος ανα μοναδα μετρησης 81,25€ και πρεσα ανα ημερα 490,00€

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Κατασκευη υδατοστεγους φρεατιου από σκυροδεμα (τετραγωνο εσωτερικων διαστασεων 75cm x 75cm ή κυκλικο εσωτερικης διαμετρου ø 75cm) βαθους εως 150cm
με κοστος ανα μοναδα μετρησης κατασκευη νεου φρεατιου
437,50€
αποξηλωση παλιου και κατασκευη νεου 577,5€
Κατασκευη υδατοστεγους φρεατιου από οπλισμενο σκυροδεμα (τετραγωνο εσωτερικων διαστασεων 100cm x 100cm ή κυκλικο εσωτερικης διαμετρο0υ ø 100cm) βαθους 150 - 250cm με μεταλλικα σκαλοπατια ή κλιμακα καθοδου
με κοστος ανα μοναδα μετρησης κατασκευη νεου φρεατιο
642,00€
Οι ακολουθες τιμες αναφερονται παντα σε καινουργια προιντα (αρχικη τοποθετηση, χωρις μετατροπες ) και αποτελουν καθαρο κοστος εργασιας, το οποιο δεν περιλαμβανει υλικα, αναλωσιμα, κ.λ.π.

Μπετον δαπεδου

Στεγανοποιηση/ πληρωση αρμων, ανοιγματων και ρωγμων (και μεταξυ υλικων διαφορετικης υφης) με sikaflex pro-3 wf με οριο εργασιας Μικρης κλιμακας εως 1-3 μ, κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,25€
Γαρμπιλομπετον με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1 μ3, κοστος ανα μοναδα μετρηση 25,00€
Πρεσα ανα ημερα 490,00€
Σεναζ δομικα με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1-2 μ, κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,25€
Σεναζ μπατικα με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1-2 μ, κοστος ανα μοναδα μετρησης 8,75€
Πρεκια δομικα με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1-2 μ, κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,25€
Πρεκια μπατικα με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1-2 μ, κοστος ανα μοναδα μετρησης 8,75€
Στεγανοποιηση/ πληρωση αρμων και ρωγμων τοιχων (και μεταξυ υλικων διαφορετικης υφης) με ελαστομερη στοκο με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1-3 μ, κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,25€
Σκαλοπατια μεχρι 1,5 m πλατος με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1-2 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης 43,75€

 

ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Θερμομονωση-υγρομονωση ταρατσων

Το πιο συνηθισμενο φασμα τιμων για τα ασφαλτοπανα μιας στρωσης με ψηφιδα ειναι μεταξυ 2,50 – 5,50 ευρω/m2

Τα γαλλικα ασφαλτοπανα αλουμινιου ειναι τα ακριβοτερα και τα καλυτερα φθανουν εως 6,50 – 7,00 €/m2 συνεπως η τιμη της μονωσης εξαρταται αμεσα απο την επιλογη του ασφαλτοπανου.

Διαστρωση ασφαλτοταπητα με οριο εργασιας μικρης κλιμακας εως 1-3 μ2, κοστος ανα μοναδα μετρησης 8,75€
Για εργασιες με φλογιστρο 10,00€ ανα τ.μ
Μονωσεις 8,00 € ανα τ.μ

(Στις ανωτερω τιμες δεν περιλαμβανεται φπα)

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εκσκαφες

Γαιωδες-ημιβραχωδες 6,00-10,00 ευρω/κμ χωρις φπα
βραχωδες:απολογιστικα  (μεροκαματο) 280,00-350,00 ευρω/ημερα το σφυρι / 250,00-300,00 ευρω/ημερα η τσαπα χωρις φπα
ενδεικτικη αποδοση 1 σφυριου και 1 τσαπας/ημερα εκσκαφης σε βραχωδες=15-25 κμ /ημερα / σημαντικος παραγοντας:αποσταση τοποθεσιας αποθεσης

 

ΚΕΡΑΜΟΣΚΕΠΕΣ (στις τιμες δεν συμπεριλαμβανεται φπα και οριζεται ανα m2)
Περγκολα
Τοποθετηση περγκολας με ραμποτε, μεμβρανη, μονωτικο dawmon και κεραμιδι 40,00 €
Τοποθετηση περγκολας με καφασωτο, περασμενη με βερνικι εμποτισμου benjamin moore 32,00 €

Συστηματα σκιασης

Επισκευη εξωτερικου συστηματος σκιασης κτιριου διοικησης (οδηγος & περσιδες αλουμινιου) με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης

112,50€
Συστημα σκιασης πληρους συσκοτισης (black out) με αναρτωμενο οδηγο με μοναδα μετρησης ανα μ2 και κοστος ανα μοναδα μετρησης 40,00€

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (στις τιμες δεν περιλαμβανεται φπα)

Διαμορφωσεις κηπων

Τοποθετηση χλοοταπητα 5,00 € ανα τ.μ
Σπιτακι κηπου ξυλινο 90,00 € ανα τ.μ
Σπιτακι κηπου σιδερενιο, πλαστικο 70,00 €
Κιοσκι 75,00 €
Τοποθετηση και ρυθμιση συσκευης αυτοματου ποτισματος 55,00 €

Αυτοματο ποτισμα

Το κοστος εγκαταστασης αυτοματου ποτισματος εξαρταται απο πολλα πραγματα (υλικα ποιοτητα κλπ) παντως η εργασια ειναι της ταξης των 50,00 - 70,00 ευρω
Τοποθετηση αυτοματου ποτισματος για κηπους και βεραντες. εξυπηρετηση σε ολη την αττικη 60,00 €

 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
Η διαδικασια για την εγκατασταση και λειτουργια του φωτοβολταϊκου, θα κοστιζει 200,00 - 400,00€/τ.μ.

 

 

ΠΙΣΙΝΕΣ

Η τιμη μιας πισινας ειναι κατι πολυ σχετικο.

Για μια προκατασκευασμενη πισινα, με ενα βασικο παραλληλογραμμο σχεδιο, επενδυση χαλυβα και τις μικροτερες διαστασεις (6.00x3.00), υπολογιστε οτι η τιμη θα ξεκινησει απο 4.480€
πρεπει φυσικα να συνυπολογισετε αλλο ενα ποσο για την εκδοση της αδειας για πισινα, το οποιο εχει να κανει με την περιοχη σας και το μεγεθος της πισινας αλλα και απο τον μηχανικο που θα αναλαβει την εκδοση της αδειας. το ποσο αυτο κυμαινεται από 4.000 εως 6.000 ευρω, καθως και το ποσο που θα χρειαστειτε για την εκσκαφη του χωρου, κατι που αναλαμβανετε εσεις.
Η τιμη μιας προκατασκευασμενης πισινας, διαστασεων 5x10 ξεκιναει από 6.200€

(για επενδυση απο μπετον και βαφη) και μπορει να φτασει τις 10.000 ευρω αναλογα με την εγκατασταση που θα επιλεξει ο ιδιοκτητης,  αλλα και τα υλικα που θα θελει να χρησιμοποιησει.
Στην τιμη αυτη δεν συμπεριλαμβανονται η αδεια, η εκσκαφη και οποια αλλη δουλεια χρειαστει να γινει στον περιβαλλοντα χωρο.

 

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
Ακρυλικο πλαστικο (1 μονωτικο & 2 πλαστικο) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-3 m2, κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,51€
Ακριλικο πλαστικο (ψιλοστοκαρισμα & 2 πλαστικο) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 2-5 μ2, κοστος ανα μοναδα μετρησης 5,80€
Ακρυλικο πλαστικο (bibeblock 2 ατρωσεις) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-3 μ2, κοστος ανα μοναδα μετρησεις 5,80€
Ακριλυκο πλαστικο (σπατουλαριστο) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-3 μ2, κοστος ανα μοναδα μετρησης 5,80€
Ακριλυκο ελαστομερες καθετων επιφανειων (2 στρωσεις) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-3 μ2, κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,48€
Ακρυλικο ελαστομερες καθετων επιφανειων (1primer & 2 στρωσεις) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-3 μ2, κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,48€
Ακριλυκοσιλικονουχα βαφη με ινες ενισχυσης jub (1primerjubosilex & στρωσεις revitalcolorag) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-3 μ2, κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,56€
Ριπολινες νερου κασων μονοφυλλων/διφυλλων πορτων (2 στρωσεις) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1 τεμ., κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,21€
Ριπολινες κασων μονοφυλλων/διφυλλων πορτων (2 στρωσεις) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1 τεμ. κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,21€
Ριπολινες κασων γαλβανιζε (1 primer & 2 στρωσεις) με οριο εργασιων Μικρης κλιμακας 1 τεμ., κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,21€
Ριπολινες νερου ξυλινων πορτων (1 primer εποξικο & 2 στρωσεις) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-3 μ2, κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,21€
Ριπολινες ξυλινων/μεταλλικων πορτων (1primer & 2 στρωσεις) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-3 μ2, κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,10€

Ντουγκο κιγκλιδωματων με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-4 μ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

6,18€

Μεταλλικο χρωμα κιγκλιδωματων με επιστρωση βερνικιου με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-4 μ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

6,16€

Ψυχρο γαλβανισμα κιγκλιδωματων (τοπικο) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-4 μ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

32,50€

Γαλβανιζε σχαρες καλωδιων με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-4 μ

Χρωματισμος ξυλινων προστατευτικων με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-4 μ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

6,38€
Μινιο (1 στρωση) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-4 μ, κοστος ανα μοναδα μετρησης  6,13€
Διαγραμμισεις – εσωτερικες (2 στρωσεις εποξικο) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-4 μ, κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,13€
Διαγραμμισης – εσωτερικες (1 primer & 2 στρωσεις εποξικο) με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1-4 μ, κοστος ανα μοναδα μετρησης  6,31€
Διαγραμμισης – εξωτερικες (2 στρωσεις ακρυλικο διαγραμμισης οδων) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-4 μ, κοστος ανα μοναδα μετρησης 6,31€

Αριθμησεις θεσεων (2 στρωσεις εποξικο) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-5 τεμ., κοστος ανα μοναδα μετρησης

8,71€

Αριθμησεις θεσεων (1 primer & 2 στρωσεις εποξικο) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-5 τεμ., κοστος ανα μοναδα μετρησης

9,50€

Τοπικες αποκαταστασεις χρωματισμων τοιχοποιιας (1 στρωσηπλαστικο) εως 10 μ2 με κοστος ανα μοναδα μετρησης

150,00€

Τοπικες αποκαταστασεις επιχρισματων τοιχοποιιας με χρηση επισκευαστικου σοβα και βαψιμο εως 2 μ2 με κοστος ανα μοναδα μετρησης

187,50€

Τοπικες αποκαταστασεις τοιχων γυψοσανιδας (ψιλοστοκαρισμα & 1 πλαστικο) εως 2 μ2

Εγχρωμος αδιαβροχος διακοσμητικος σοβας jub (1 primer uniground & 1 στρωση) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-3 μ3, κοστος ανα μοναδα μετρησης

9,06€

Εξωτερικη θερμομονωση με το συστημα jubizol mp2- biocoat με με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-5 μ3, κοστος ανα μοναδα μετρησης

9,06€

Σωληνες αποχετευσης με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-4 μ

κιτρινοι μεταλλικοι προφυλακτηρες (1 primer & 2 στρωσεις ριπολινη νερου) με οριο εργασιων μικρης κλιμακας 1-4 μ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

7,63€
Φρεσκαρισμα απο 3,00€/τ.μ

 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Ενοικιαση εσκαφεα j.c.β. (συμπεριλαμβανομενου του χειριστη) με μοναδα μετρησης – ανα ημερα και κοστος ανα μοναδα μετρησης 687,50€

Ενοικιαση ηλεκτροκινητου ανυψωτικου καλαθοφορου με μοναδα μετρησης – ανα ημερα και κοστος ανα μοναδα μετρησης

375,00€

Ενοικιαση μηχανηματος κομπρεσερ (συμπ. του χειριστη) με μοναδα μετρησης – ανα ημερα και κοστος ανα μοναδα μετρησης

150,00€

Ενοικιαση καδου για την αποκομιδη και απομακρυνση μπαζων με μοναδα μετρησης – ανα τεμαχιο και κοστος ανα μοναδα μετρησης

145,00€

 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εξαρτηματα/μηχανισμοι πορτας/παραθυρου

Τοποθετηση/ αντικατασταση μηχανισμου επαναφορας με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

37,50€

Τοποθετηση μηχανισμου συγκρατησης θυρας με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

56,25€

Τοποθετηση/ αντικατασταση μαγνητικης επαφης με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

56,25€

Τοποθετηση / αντικατασταση σετ πομολου με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

43,75€

Επισκευη πομολου με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης 

43,75€

Τοποθετηση/ αντικατασταση μπαρας πανικου με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

56,25€

Επισκευη μπαρας πανικου με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

56,25€

Κλειδαρια με μπιλια για πορτες αλουμινιου με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

32,75€

Τοποθετηση/ αντικατασταση κλειδαριας και πομολου/ χειρολαβης με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

43,75€

Επισκευη χωνευτου πυρου δευτερευοντος θυροφυλλου διφυλλης μεταλλικης πορτας με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

43,75€

Ηλεκτροσυγκολληση πυρου/ μεντεσε μεταλλικης πορτας με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

56,25€

Μεντεσες με εσωτερικο ελατηριο επαναφορας μεταλλικης πορτας με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

28,25€

Μεντεσες ξυλινης πορτας με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

23,63€

Τοποθετηση/ αντικατασταση μεντεσε με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

56,25€

Τοποθετηση/ αντικατασταση κυλινδρου με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης

43,75€

Συρτης δαπεδου (τοποθετημενος επι θυροφυλλου)

προμηθεια και τοποθετηση με οριο εργασιας μικρης κλιμακας 1 τεμ, κοστος ανα μοναδα μετρησης 

22,50€

Αντικατασταση λαστιχων παραθυρου αλουμινιου με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης

25,00€

Χειρολαβη διπλη (χρωμα μαυρο) για πορτες αλουμινιου με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης

31,25€

Επισκευη χειρολαβης με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης

25,00€

Μπαρα πανικου τοποθετημενη επι θυροφυλλου αλουμινιου, μονη με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης

131,25€

Μπαρα πανικου τοποθετημενη επι διφυλλου θυροφυλλου αλουμινιου,διπλη με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης

262,50€

Επισκευη μπαρας πανικου με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης

37,50€

Επισκευη/ ρυθμιση μεντεσε πορτας αλουμινιου ή μεταλλικης με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης

6,25€

Επισκευη μηχανισμου ανακλησης με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης

25,00€

 

ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Αποξηλωση ψευδοροφης ορυκτων ινων με μοναδα μετρησης ανα μ2 και κοστος ανα μοναδα μετρησης

1,875€

Αποξηλωση ψευδοροφης γυψοσανιδας με μοναδα μετρησης ανα μ2 και κοστος ανα μοναδα μετρησης 

2,50€
Τροποποιηση σκελετου ψευδοροφης κατά μηκος χωρισματων (τοιχο γυψοσανιδας, σταθερο αλουμινιου κλπ.) και επανατοποθετηση πλακων ορυκτων ινων με μοναδα μετρησης ανα μ2 και κοστος ανα μοναδα μετρησης 17,50€

Για απλές ψευδοροφές περίπου 

18-20€/m2  

 

ΤΟΙΧΟΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Αποξηλωση χωρισματος γυψοσανιδας (2πλη αμφίπλευρα) με μονωση από πετροβαμβακα  με μοναδα μετρησης ανα μ2 και κοστος ανα μοναδα μετρησης

7,50€

Κατασκευη τοιχου γυψοσανιδας με 2πλη γυψοσανιδα παχους 12.5 mm αμφιπλευρα με πληρωση πετροβαμβακα 40mm (40 kg/m3) με μοναδα μετρησης ανα μ2 και κοστος ανα μοναδα μετρησης

35,00€

Κατασκευη τοιχου γυψοσανιδας (πυραντοχη 60') με 2πλη γυψοσανιδα παχους 12.5 mm αμφιπλευρα με πληρωση πετροβαμβακα 40mm (40 kg/m3) με μοναδα μετρησης ανα μ2 και κοστος ανα μοναδα μετρησης

36,875€

Κατασκευη τοιχου γυψοσανιδας (ανθυγρη) με 2πλη γυψοσανιδα παχους 12.5 mm αμφιπλευρα με πληρωση πετροβαμβακα 40mm (40 kg/m3) με μοναδα μετρησης ανα μ2 και κοστος ανα μοναδα μετρησης

42,5€

Για κατασκευή τοίχων με μονή γυψοσανίδα στην κάθε πλευρά του τοίχου(και χωρίς να περιλαμβάνεται η μόνωση του τοίχου) 22 τουλάχιστον ε/m2.Για λιγότερα απο 50-100 m2, οι τιμές αυξάνονατι, ενώ αντίθετα για περισσότερα απο 100-200m2 οι τιμές μειώνονται.Για κατασκευή τοίχων με διπλή γυψοσανίδα στην κάθε πλευρά του τοίχου 28 τούλαχιστον ε/m2. Κατά τα λοιπά ως άνωθεν.                                                                   

Όπως το (β) παραπάνω αλλά με τσιμεντοσανίδα καλής ποιότητας (αντί για γ/σ)                                                             

45ε/m2 (αλλά υπάρχουν και κινέζικες πολύ φθηνότερες).          

Οι τιμές δεν περιέχουν ΦΠΑ και η επιμέτρηση των ανωτέρω εργασιών δύναται να πραγματοποιηθεί υπολογίζοντας επιφάνειες (σεντόνι)τετραγωνικών και τράχοντα μέτρα (κούτελα, λαμπάδες και λοιπά (0,60 τ.μ)) μαζί.                                                                                                                                                                 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

συνδεση κουζινας

30,00 €

φωτα οροφης  ανα τεμαχιο

15,00 €

ανεμιστηρας οροφης

35,00 €

τοποθετηση και συνδεση απορροφητηρα

70,00 €

καλωδιωση

5,00 €

τοποθετηση ηλεκρτικου θερμοσιφωνα

40,00 €

ταχυθερμοσιφωνας

35,00 €

 -Τοποθέτηση ηλεκτρικού θερμοσίφωνου

40,00€

 -Τοποθέτηση ταχυθερμοσίφωνου

35,00€

 -Ηλιακό θερμοσίφωνο

110,00€

  - Χαλκοσωλήνα / μ.

15,00€

 -Θυροτηλεόραση

55,00€

  -Καλωδίωση / μ.

4,00€

- Κεραία τηλεόρασης

30,00€

  -Καλωδίωση / μ.

4,00€

-Δορυφορική κεραία σταθερή

55,00€

 -Καλωδίωση / μ.

4,00€

-Δορυφορική κεραία κινητή

150,00€

 -Καλωδίωση / μ.

4,00€

-Τοποθέτηση βάσης τηλεόρασης στον τοίχο

30,00€

-Σύστημα συναγερμού (οικίας 4 δωματίων)χωρίς καλώδια

75,00€

-Φωτιστικά απλά

45,00€

-Φωτιστικά πολλαπλά

45,00€

-Φωτιστικά μεγαλύτερα των 500W

50,00€

-Φωτιστικά χαμηλής τάσης

50,00€

-Φωτιστικά αλερετούρ

50,00€

- Πίνακας χωνευτός πλαστικός

 -1 σειράς

200,00€

 -2 σειρών

300,00€

 -3 σειρών

400,00€

 -4 σειρών

500,00€

-Πίνακας εξωτερικός μεταλλικός

 -1 σειράς

250,00€

 -2 σειρών

350,00€

 -3 σειρών

450,00€

 -4 σειρών

550,00€

 -5 σειρών

650,00€

-Γείωση

-Τριγώνου

250,00€

-Θεμελιακή / μ.

20,00€

-Περιμετρική /μ.

20,00€

-Αλεξικέραυνο / μ.

22,00€

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

τοποθετηση βασης τηλεορασης στον τοιχο

30,00€

τοποθετηση καθρεπτη

30,00€

τοποθετηση κουρτινοξυλου

25,00€

τοποθετηση μπαταριας κουζινας – μπανιου

30,00€

κεραια τv (καλωδιαση: 4,00€/μ

30,00€

δορυφορικη κεραια σταθερη (καλωδιαση: 4,00€/μ

55,00€

δορυφορικη κεραια κινητη (καλωδιαση: 4,00€/μ

150,00€

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

τοποθετηση σωματος καλολοφερ

35,00 €

νεροχυτης κουζινας

45,00 €

καζανακι

35,00 €

σετ λεκανη, νιπτηρας

95,00 €

μπανιερα

105,00 €

Τοποθέτηση μπαταρίας μπανιέρας (χωρίς υλικά)

30,00 €

Τοποθέτηση μπαταρίας νεροχύτη( χωρίς υλικά)

30,00 €

Αντικατάσταση θερμοσίφωνα

60,00 €

Εγκατάσταση λουτρού και τοποθέτηση ειδών υγιεινής με κολεκτέρ

1.200,00 €

Εγκατάσταση λουτρού και τοποθέτηση ειδών υγιεινής χωρίς κολεκτέρ

1.000,00 €

Αλλαγή διακόπτη

15,00€

Αλλαγή μηχανισμού καζανάκι

30,00€

Απόφραξη σιφονίου κουζίνας

35,00€

Απόφραξη λεκάνης

40,00€

Αλλαγή σιφωνιόυ νιπτήρα

30,00€

Αλλαγή σιφωνίου νεροχύτη

35,00€

Αλλαγή σιφωνίου διπλού νεροχύτη

40,00€
Τιμές εργασιών χωρίς υλικά
Αντικατάσταση καλοριφέρ 45,00€
Αντικατάσταση βρύσης κουζίνας 35,00€
Αντικατάσταση βρύσης μπανιέρας 30,00€
Αντικατάσταση βρύσης νιπτήρα 35,00€
Αντικατάσταση νιπτήρα 45,00€
Αντικατάσταση λεκάνης 50,00€
Αντικατάσταση νεροχύτη 45,00€
Αντικατάσταση καζανάκι 35,00€

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

συστημα συναγερμου (οικιας 4 δωματιων) χωρις καλωδια

75,00 €

θυροτηλεοραση (καλωδιωση: 4,00 €/μ)       

55,00 €

                                                

ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κομοδινο

35,00 €

τριφυλλη ντουλαπα μικρη (με 2 εξωτερικα συρταρια

110,00 €

πλαστικη ντουλαπα

25,00 €

σιφονιερα

40,00 €

παπουτσοθηκη

40,00 €

επιπλο tv (tvstand)

35,00 €

τραπεζαρια με καρεκλες

45,00 €

συνθετο

110,00 €

κουκετα (2 κρεβατια)

55,00 €

σετ κρεβατοκαμαρας (κρεβατι, 2 κομοδινα, σιφονιερα)

100,00 €

Στις ανωτερω τιμες δεν συμπεριλαμβανεται φπα.

 

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Αλλαγη επιγραφης σε πινακιδες σημανσης χωρων, δηλ. αποξηλωση πινακιδας από βαση, αντικατασταση φιλμ (με νεο ιδιου χρωματος ral και επιγραφη ιδιας γραμματοσειρας) και επανατοποθετηση πινακιδας στη βαση με μοναδα μετρησης ανα τεμ. και κοστος ανα μοναδα μετρησης 93,75€

 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

Διαμερίσματα από 0 έως 80τ.μ. / νεόδμητα έως 10 ετών

250,00€

Διαμερίσματα από 0 έως 80τ.μ. / μεταχειρισμένα άνω των  10 ετών

230,00€

Διαμερίσματα από 80 έως 100τ.μ. / νεόδμητα έως 10 ετών

300,00€

Διαμερίσματα από 80 έως 100τ.μ. / μεταχειρισμένα άνω των  10 ετών

280,00€

Διαμερίσματα από 100 έως 150τ.μ. / νεόδμητα έως 10 ετών

350,00€

Διαμερίσματα από 100 έως 150τ.μ. / μεταχειρισμένα άνω των  10 ετών

320,00€

Διαμερίσματα από άνω των 150τ.μ. / νεόδμητα έως 10 ετών

400,00€

Διαμερίσματα από άνω των 150τ.μ. / μεταχειρισμένα άνω των  10 ετών

350,00€

Αποθήκες ισόγειες ή υπόγειες έως 15τ.μ. / νεόδμητα έως 10 ετών

25,00€

Αποθήκες ισόγειες ή υπόγειες έως 15τ.μ. / μεταχειρισμένα άνω των  10 ετών

20,00€

Κλειστές θέσεις στάθμευσης ισόγειες ή υπόγειες / νεόδμητα έως 10 ετών

25,00€

Κλειστές θέσεις στάθμευσης ισόγειες ή υπόγειες / μεταχειρισμένα άνω των  10 ετών

20,00€

Μεζονέτες νεόδμητες έως 10 ετών / 0-120 τ.μ

300,00€

Μεζονέτες μεταχειρισμένες άνω των 10 ετών / 0-120τ.μ

280,00€

Μεζονέτες νεόδμητες έως 10 ετών / 120-150 τ.μ

350,00€

Μεζονέτες μεταχειρισμένες άνω των 10 ετών / 120-150τ.μ

320,00€

Μεζονέτες νεόδμητες έως 10 ετών / 150-200 τ.μ

400,00€

Μεζονέτες μεταχειρισμένες άνω των 10 ετών / 150-200τ.μ

360,00€

Μεζονέτες νεόδμητες έως 10 ετών / άνω των 200 τ.μ

500,00€

Μεζονέτες μεταχειρισμένες άνω των 10 ετών / άνω των 200τ.μ

420,00€

Περιβάλλοντας χώρος μεζονέτας ή μονοκατοικίας νεόδμητης

50,00€

Περιβάλλοντας χώρος μεζονέτας ή μονοκατοικίας άνω των 10 ετών

40,00€

Καταστήματα νεόδμητα / 0-40τ.μ

280,00€

Καταστήματα μεταχειρισμένα / 0-40τ.μ

250,00€

Καταστήματα νεόδμητα / 40-80τ.μ

320,00€

Καταστήματα μεταχειρισμένα / 40-80τ.μ

300,00€

Καταστήματα νεόδμητα / 80-120τ.μ

400,00€

Καταστήματα μεταχειρισμένα / 80-120τ.μ

370,00€

Καταστήματα νεόδμητα / 12-200τ.μ

450,00€

Καταστήματα μεταχειρισμένα / 120-200τ.μ

420,00€

Αποθήκες ισόγειες ή υπόγειες νεόδμητες

25,00€

Αποθήκες ισόγειες ή υπόγειες μεταχειρισμένες

20,00€

Κλειστές θέσεις στάθμευσης ισόγειες ή υπόγειες νεόδμητες

25,00€

Κλειστές θέσεις στάθμευσης ισόγειες ή υπόγειες μεταχειρισμένες

20,00€

Γραφεία νεόδμητα από 0-50τ.μ

250,00€

Γραφεία μεταχειρισμένα από 0-50τ.μ

230,00€

Γραφεία νεόδμητα από 50-100τ.μ

300,00€

Γραφεία μεταχειρισμένα από 50-100τ.μ

280,00€

Γραφεία νεόδμητα από 10-150τ.μ

350,00€

Γραφεία μεταχειρισμένα από 100-150τ.μ

320,00€

Γραφεία νεόδμητα άνω των150τ.μ

400,00€

Γραφεία μεταχειρισμένα από άνω των150τ.μ

350,00€

Αποθήκες ισόγειες ή υπόγειες νεόδμητες

25,00€

Αποθήκες ισόγειες ή υπόγειες μεταχειρισμένες

20,00€

Κλειστές θέσεις στάθμευσης ισόγειες ή υπόγειες νεόδμητες

25,00€

Κλειστές θέσεις στάθμευσης ισόγειες ή υπόγειες μεταχειρισμένες

20,00€

Κτίρια χωρίς αποθήκες και garage νεόδμητα 0-300τ.μ

500,00€

Κτίρια χωρίς αποθήκες και garage μεταχειρισμένα 0-300τ.μ

450,00€

Κτίρια χωρίς αποθήκες και garage νεόδμητα 300-500τ.μ

650,00€

Κτίρια χωρίς αποθήκες και garage μεταχειρισμένα 300-500τ.μ

600,00€

Κτίρια χωρίς αποθήκες και garage νεόδμητα 300-500τ.μ

650,00€

Κτίρια χωρίς αποθήκες και garage μεταχειρισμένα 300-500τ.μ

600,00€

Κτίρια χωρίς αποθήκες και garage νεόδμητα 1000-1500τ.μ

1000,00€

Κτίρια χωρίς αποθήκες και garage μεταχειρισμένα 1000-1500τ.μ

900,00€

Αποθήκες ισόγειες ή υπόγειες νεόδμητες

50,00€

Αποθήκες ισόγειες ή υπόγειες μεταχειρισμένες

40,00€

Κλειστές θέσεις στάθμευσης ισόγειες ή υπόγειες νεόδμητες

50,00€

Κλειστές θέσεις στάθμευσης ισόγειες ή υπόγειες μεταχειρισμένες

20,00€

Ειδικά Κτίρια νεόδμητα 0-300τ.μ

600,00€

Ειδικά Κτίρια μεταχειρισμένα 0-300τ.μ

550,00€

Ειδικά Κτίρια νεόδμητα 300-500τ.μ

750,00€

Ειδικά Κτίρια μεταχειρισμένα 300-500τ.μ

700,00€

Ειδικά Κτίρια νεόδμητα 500-1000τ.μ

1000,00€

Ειδικά Κτίρια μεταχειρισμένα 500-1000τ.μ

850,00€

Ειδικά Κτίρια νεόδμητα 1000-1500τ.μ

1200,00€

Ειδικά Κτίρια μεταχειρισμένα 1000-1500τ.μ

110,00€

Αδόμητα οικόπεδα εντός σχεδίου 0-120 τ.μ

250,00€

Αδόμητα οικόπεδα εντός σχεδίου 120-200 τ.μ

350,00€

Αδόμητα οικόπεδα εντός σχεδίου 200-400 τ.μ

400,00€

Αδόμητα οικόπεδα εντός σχεδίου 400-600 τ.μ

600,00€

Αδόμητα οικόπεδα εκτός σχεδίου 0-250τ.μ

250,00€

Αδόμητα οικόπεδα εκτός σχεδίου 250-500τ.μ

300,00€

Αδόμητα οικόπεδα εκτός σχεδίου 500-1000τ.μ

350,00€

Αδόμητα οικόπεδα εκτός σχεδίου 1000-4000τ.μ

400,00€

Αδόμητα οικόπεδα εκτός σχεδίου 4000-8000τ.μ

500,00€

 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΜΠΑΖΩΝ

Μέγεθος Κάδου

Μίνι

Μεσαίος

Μεγάλος

Χωρητικότητα

4,5 τόνοι

12 τόνοι

12 τόνοι

Κυβικά

3

7,5

11

Ζώνη Ι

65,04€

97,56€

130,08€

Ζώνη ΙΙ

81,30€

113,82€

146,34€

Ζώνη ΙΙΙ

97,56€

130,08€

162,60€

Ζώνη IV

113,82€

146,35€

178,86€

 

 

 


ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΜΟΙΒΗ (€)

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

1.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

500

500

2.

ΥΔΡΕΥΣΗ

500

500

3.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

700

700

4.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

700

700

5.

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

300

-

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΝΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

450

200

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

650

250

ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΓΡΑΦΕΙΑ

500

200

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ & ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

600

300

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

500

250

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

   ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 0

450

300

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

(ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ)

1.000

500

ΜΟΝΙΜΟ ΠΥΡ. ΔΙΚΤΥΟ

1.000

800

ΜΟΝΙΜΟ ΠΥΡ. ΔΙΚΤΥΟ & SPRINGLER

2.000

1.000

6.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Έως 120 m2

500

500

Από 120 m2 έως 250 m2

650

650

Άνω των 250 m2

900

900

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

1€/Μ2 (ΕΛΑΧΙΣΤΟ 300€)

7.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

<3 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

200 / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

100 / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

3-8 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

150 / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

100 / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

>8 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

100 / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

100 / ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

8.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Έως 120 m2

700

650

Από 120 m2 έως 250 m2

1.000

850

Άνω των 250 m2

1.200

1.100

9.

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

500

500

10.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ν < 100 άτομα

1.100

1.100

100 < Ν < 200 άτομα

1.500

1.500

200 άτομα < Ν

2.200

1.500

11.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

 

1.500

-

12.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)

AΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ

500

-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β4-Περιβαλλοντική έκθεση

700

-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β3-ΠΠΕ

1.500

-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α2-ΜΠΕ,ΠΠΕ

3.000

-

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1-ΜΠΕ,ΠΠΕ

4.000

-

Μελέτη καυσίμου

2.000

-

ΑΝΑΝΕΩΣΗ Π.Ο.

20%

-

13.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ & ΑΠΟΡΡ. ΒΟΘΡΟΥ / ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΓ. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

500/350

350/250

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

600

-

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (500mg/l<BOD5<2000mg/l)

2.000

 

-

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (BOD5>2000mg/l)

3.000

-

14Α.

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ > 200 KW

1.500

-

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ < 200 KW

1.000

-

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ

-

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ

 

ΣΥΝΟΛΟ:

-

 

14B

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

800

 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ

 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ

 

ΣΥΝΟΛΟ:

-

 

15.

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1.500

 

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

700

 

ΣΥΝΟΛΟ:

-

 

16.

ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ, ΜΠΕ

2.300

-

17.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ – ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

-

1.200

18.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δ.Ε.Υ.Α.

(50 € / ΔΙΑΜΕ-

ΡΙΣΜΑ) > 300

200

19.

ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ BAR

750

400

20.

ΜΕΛΕΤΗ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

900

400

21.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ) < 200 KW

-

200

 

(ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ) 200 KW - 600 KW

-

300

 

(ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ) > 600 KW

-

500

22.

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ)

-

350

23.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Ή ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Εξαρτημένα τοπογραφικά με αποτύπωση ομόρων

400

-

Ανεξάρτητα τοπογραφικά δίχως πλήρη αποτύπωση ομόρων

200

-

24.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

Για οικόπεδα ή αγροτεμάχια μέχρι 4στρ. χωρίς ισοϋψείς

340

-

Για οικόπεδα ή αγροτεμάχια μικρότερα ή μεγαλύτερα αναλογική αυξομείωση με ελάχιστη αμοιβή 250 ευρώ

>250

-

Για οικόπεδα ή αγροτεμάχια μέχρι 4στρ. με ισοϋψείς

500

-

Για οικόπεδα ή αγροτεμάχια μικρότερα ή μεγαλύτερα αναλογική αυξομείωση με ελάχιστη αμοιβή 350 ευρώ

>350

-

25.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΙΓΙΑΛΟΥ, ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ, Κ.Λ.Π.

Η ελάχιστη αμοιβή περιλαμβάνει εξάρτηση, αποτύπωση οριζοντιογραφική και υψομετρική, σχεδίαση κ.λ.π.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνεται επακριβής εμβαδομέτρηση, καταμέτρηση τριγωνομετρικών σημείων και στάσεων, κορυφών οριογραμμών, κ.λ.π

1.600

-

26.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απλή διόρθωση ονόματος χωρίς να επηρεάζονται τα αριθμητικά δεδομένα (η απλούστερη μορφή πράξης)

- Τοπογραφικό διάγραμμα (όταν απαιτείται)

- Διόρθωση πινάκων, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και εργασία παρακολούθησης και συντονισμού της υπόθεσης

Ως άνω

250

-

Διορθωτική πράξη σε σύνθετη ιδιοκτησία ή όταν επηρεάζονται αριθμητικά δεδομένα

- Τοπογραφικό διάγραμμα (όταν απαιτείται)

- Διόρθωση πινάκων, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και εργασία παρακολούθησης και συντονισμού της υπόθεσης

Ως άνω

400

-

27.

ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σύνταξη διαγραμμάτων και πινάκων πράξεων αναλογισμού (για ενδεικτικό μήκος 100 μέτρων)

1.300

 

28.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗ ΡΕΜΑΤΟΣ

- Τοπογραφικό διάγραμμα (με επιμέτρηση εργασιών)

- Κατά πλάτος τομές και υδραυλική μελέτη

Ως άνω

500

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

29.

Εξάρτηση παλαιού διαγράμματος

150

 

Ενημέρωση παλαιού διαγράμματος (νέα ημερομηνία με έλεγχο πιθανών μεταβολών της ισχύουσας νομοθεσίας)

100

 

30.

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Οριοθέτηση οικοπέδου μέχρι 10 σημεία (εντός Λάρισας)

250

 

Οριοθέτηση οικοπέδου από 10 σημεία και πάνω αναλογική προσαύξηση (εντός Λάρισας)

 

 

Για οριοθετήσεις εκτός Λάρισας προσαύξηση των τιμών κατά 20% για τα πρώτα 30 χιλιόμετρα και αναλογική προσαύξηση του ποσοστού για τα επόμενα χιλιόμετρα

 

 

Οριοθέτηση αγροτεμαχίου αναδασμού μέχρι και 20 χιλιόμετρα από Λάρισα

300

 

Για οριοθετήσεις αγροτεμαχίων σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων από Λάρισα προσαύξηση των τιμών κατά 20% για τα επόμενα 30 χιλιόμετρα και αναλογική προσαύξηση του ποσοστού για τα επόμενα χιλιόμετρα

 

 

Χάραξη οικοδομής μέχρι και 30 σημεία (εντός Λαρίσης)

150

 

Χάραξη οικοδομής για πάνω από 30 σημεία (εντός Λαρίσης)

200

 

Για χαράξεις εκτός Λάρισας προσαύξηση των τιμών κατά 20% για τα πρώτα 30 χιλιόμετρα και αναλογική προσαύξηση του ποσοστού για τα επόμενα χιλιόμετρα

 

 

31.

ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑ

- Τοπογραφική αποτύπωση όπου απαιτείται

- Φωτοερμηνεία ενός στερεοζεύγους αεροφωτογραφιών

- Για κάθε άλλο στερεοζεύγος αεροφωτογραφιών

- Διόρθωση της τεχνικής έκθεσης μετά από την εισήγηση δικηγόρου, ή αλλαγές στην διαδικασία της φωτοερμηνείας από τον πελάτη

Υπολογίζεται ως άνω

500

300

 

150

 

32.

ΑΥΤΟΨΙΕΣ- Πολεοδομία, Δασαρχείο

 

Λάρισα

100

 

Περίχωρα Λάρισας

150

 

33.

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ

Βεβαιώσεις αρτιότητας

100

 

Βεβαιώσεις δασαρχείου και έξοδα δημοσίευσης

180

 

Βεβαιώσεις διανοιγμένου δρόμου

70

 

34.

Σύνταξη Πολεοδομικών και ρυμοτομιών μελετών και τροποποιήσεις αυτών

ΕΛΑΧΙΣΤΟ

3.000

 

35.

Σύνταξη Τοπικών Ρυμοτομικών μελετών: Για τις μελέτες αυτές δεν υπάρχουν από το ΥΠΕΧΩΔΕ προκαθορισμένα τιμολόγια. Προτείνεται η ισχύ των τιμολογίων των πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών με τα ανάλογα περιθώρια εκπτώσεων επί αυτών, συνολικά μειούμενων κατά 50%, καθώς οι μελέτες αυτές εκπονούνται σε ένα στάδιο. Ειδικά για την τροποποίηση σχεδίου πόλεως ελάχιστη αμοιβή σύνταξης μελέτης

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 3.000

 

36.

Σύνταξη Μελετών χωροθέτησης επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων: Όταν οι μελέτες αυτές περιορίζονται στην έκδοση προέγκρισης χωροθέτησης σε ένα συγκεκριμένο χώρο, προτείνεται ελάχιστη αμοιβή 1.000 ευρώ. Όταν πριν από αυτό προηγείται ο προσδιορισμός του κατάλληλου χώρου χωροθέτησης σε μια ευρύτερη περιοχή, προτείνεται ως ελάχιστη αμοιβή τα 10 λεπτά του ευρώ ανά στρέμμα της προς διερεύνηση περιοχής.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 3.000

 

37.

Χρονικός και τεχνοοικονομικός προγραμματισμός έργων: Προτεινόμενη αμοιβή 0,5% επί του προϋπολογισμού των έργων.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1.000

 

38α.

Διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων: Προτεινόμενη αμοιβή 5% του προϋπολογισμού του προγράμματος.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 3.000

 

38β.

αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων: Προτεινόμενη αμοιβή 0,5% του προϋπολογισμού του προγράμματος.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 3.000

 

39.

Τεχνοοικονομικές μελέτες σκοπιμότητας

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 3.000

 

40.

Οργάνωση και διαχείριση γεωγραφικών πληροφοριών και εφαρμογή μεθόδων τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 3.000

 

41

Πάσης φύσεως κοινωνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάλυσης. Όμοια με την εκπόνηση μελετών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, προτεινόμενη αμοιβή 15 λεπτά του ευρώ ανά στρέμμα περιοχής μελέτης αναθεωρούμενης κατά τκ.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ 10.000

 

 


 


ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΜΟΙΒΗ (€)

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

1.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, Η΄ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

2€/Μ2 (ΕΛΑΧΙΣΤΟ 300€)

2.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

2€/Μ2 (ΕΛΑΧΙΣΤΟ 300€)

3.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Η΄ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

0,50% ΤΟΥ Π/Υ             (ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 300€)

4.

ΣΥΝΤΑΞΗ Π/Υ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ

0,10% ΤΟΥ Π/Υ             (ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 100€)

5.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

100

6.

ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ

-

100

7.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ

Η΄ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

0,10% ΕΚΤΙΜΗΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ           (ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 100€)

8.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

300

9.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

15% ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

10.

ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

300

ΜΕ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

300+2€/Μ2

(ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 400€)

11.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΟΤ

400

12.

ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

1.500

13.

ΕΚΚΟ ΜΕ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ

400

14.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

180

15.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ

180

16.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

180

17.

ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

50€/ΩΡΑ

18.

*ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ:

*Η ΑΜΟΙΒΗ ΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΑΥΤΟΨΙΑ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (Οι αμοιβές είναι σε ΕΥΡΩ).

α)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

-

150

β)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 0 - 50 ΚΛΙΝΩΝ

-

150

γ)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 - 100 ΚΛΙΝΩΝ

-

200

δ)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 100 - 200 ΚΛΙΝΩΝ

-

300

ε)

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ > 200 ΚΛΙΝΩΝ

-

400

στ)

Ε.Ο.Τ. ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 0 - 50 ΚΛΙΝΩΝ

-

150

ζ)

Ε.Ο.Τ. ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 - 100 ΚΛΙΝΩΝ

-

200

η)

Ε.Ο.Τ. ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ > 100 ΚΛΙΝΩΝ

-

250

θ)

Ε.Ο.Τ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 200 ΚΛΙΝΩΝ

-

400

ι)

Ε.Ο.Τ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ > 200 ΚΛΙΝΩΝ

-

500

ια)

Δ.Ε.Υ.Α. ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

-

150

ιβ)

Ε.Ο.Τ. ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 0 - 50 ΚΛΙΝΩΝ

-

250

ιγ)

Ε.Ο.Τ. ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 50 - 100 ΚΛΙΝΩΝ

-

300

ιδ)

Ε.Ο.Τ. ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ > 100 ΚΛΙΝΩΝ

-

400

ιε)

ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ν.Α. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ BAR

-

200

ιστ)

ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Ν.Α. ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

-

300

ιζ)

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ν.Α. ΓΙΑ ΤΡΕΪΛΕΡ

-

450

19.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ Δ.Ε.Η. (ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΟΨΙΑΣ)

ΠΑΡ. Νο 1

250

ΠΑΡ. Νο 2

350

ΠΑΡ. Νο 3

500

ΠΑΡ. Νο 4

800

ΠΑΡ. Νο 5

1.300

ΠΑΡ. Νο 6

1.800

ΠΑΡ. Νο 7

2.500

20.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ (ΕΤΗΣΙΩΣ)

-

1.200

21.

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΒΟΥ

600

400

22.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΩΡΙΑΙΑ ΑΜΟΙΒΗ

-

40

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

-

1000

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

1.000

-

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

2.000

-

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α

4.000

 

-

ΕΚΠΟΝΗΣΗ Φ.Α.Υ. & Σ.Α.Υ.

600

-

 

 

 

 

 

23.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.000

-

24.

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO)

<10 ΑΤΟΜΩΝ

7.000

10-50 ΑΤΟΜΩΝ

10.000

>50 ΑΤΟΜΩΝ

12.000

ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ – ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (H.A.C.C.P.)      

*Η ΑΜΟΙΒΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕΧΡΙ   ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

<10 ΑΤΟΜΩΝ

7.000

10-50 ΑΤΟΜΩΝ

10.000

>50 ΑΤΟΜΩΝ

12.000

25.

SEVESO

8.000

26.

ATEX

4.000

27.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (Π.Π.Ε.)

1.000

-

28.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1.500

-

29.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β3

500

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β2

1.000

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1

1.500

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1-10 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 10-15 ευρώ
11-50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 15-40 ευρώ
51-150 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 40-80 ευρώ
151-250 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 80-180 ευρώ
251 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΩ 180 ευρώ
Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 14:27

Βιοκλιματικές μελέτες

1-351421-7


ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
- Βιοκλιματικό είναι ένα κτίριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης επιτυγχάνοντας να θερμανθεί και να δροσιστεί με μικρή κατανάλωση ενέργειας
- Σπίτια ισόγεια ή διπλοκατοικίες, πολυόροφα, επαγγελματικά κτίρια εκθέσεων και εργοστασιακά, σε τυποποιημένα ή ελεύθερα σχέδια ανεξαρτήτως τετραγωνικών.
- Η πράσινη δόμηση γίνεται πάντα με γνώμονα την αρχιτεκτονική βιοκλιματικού σχεδιασμού
- Η κατασκευή υλοποιείται σε συνδυασμό με την τεχνολογία του σύγχρονου κτιριακού κελύφους υψηλών προδιαγραφών και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης
- Η πράσινη δόμηση προσφέρει πλεονεκτήματα που κάποτε φάνταζαν αδύνατα, όπως μηδενική ενεργειακή κατανάλωση, μεταλλικό πλήρως αντισεισμικό φορέα και ανκυκλωσιμότητα
- Το κτίριο σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζει σημαντικό κέρδος ενέργειας και κόστους συντήρησης
- Το πόσο «ακριβό» θα είναι, εξαρτάται από το πόσα θέλει να ξοδέψει ο ιδιοκτήτης του. Υπάρχουν επεμβάσεις μηδενικού ή αμελητέου κόστους (π.χ. προσανατολισμός όψεων και ανοιγμάτων, σκιασμός ανοιγμάτων) μέχρι σύνθετα «ενεργητικά» συστήματα (π.χ. φωτοβολταικά, αυτοματισμοί, αεριζόμενες προσόψεις).
- Η μεγάλη ηλιοφάνεια μας επιτρέπει να φτιάξουμε σπίτια με μικρές απαιτήσεις σε θέρμανση, χωρίς να καταφεύγουμε σε υπερβολική χρήση εξειδικευμένων και συχνά αντιαισθητικών επεμβάσεων (θερμοκήπια, τοίχοι Trombe), όπως συμβαίνει στις βόρειες χώρες.
- Η σύγχρονη τεχνολογία  κτιριακού κελύφους (τοιχοποιία ,παράθυρα κτλ) μπορεί να σχεδόν να μηδενίσει τις θερμικές απώλειες, εξοικονομώντας  ενέργεια έως  70%
- Το κόστος μιας βιοκλιματικής κατοικίας δεν υπερβαίνει το κόστος μιας συμβατικής κατοικίας
- Ο φέροντας οργανισμός τους είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ενώ ο οργανισμός πληρώσεως είναι αυτός που κατασκευάζεται με εναλλακτικά υλικά
- Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να κάνουν την πράσινη κατοικία ως και ενεργειακά αυτόνομη
- Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι οι εξαιρετικά μικρές ενεργειακές απώλειες, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και τα οικολογικά υλικά που χρησιμοποιούνται
- Η ενεργειακή κατάταξη μίας νέας βιοκλιματικής κατοικίας σύμφωνα με την κλίμακα του ενεργειακού κανονισμού ΚΕΝΑΚ πρέπει να είναι τουλάχιστον στην πρώτη Α ή στην ανώτατη που είναι η Α+
- Οι δικοί μας προμηθευτές των υλικών που χρησιμοποιούμε σε τέτοιες κατασκευές είναι από τους πιο αξιόπιστους της Εγχώριας και Ευρωπαϊκής αγοράς
- Το «πακέτο» μιας βιοκλιματικής κατοικίας περιλαμβάνει την επίβλεψη από πολιτικό μηχανικό του γραφείου ή και την εργολαβία με το «κλειδί στο χέρι»
- Οι βιοκλιματικές κατοικίες διατηρούν μεγαλύτερες εμπορικές αξίες στην κτηματαγορά εν αντιθέσει με τις συμβατικές κατοικίες για τους ευνόητους οικονομικούς λόγους
- Οι πράσινες κατοικίες εισπράττουν ευκολότερα χρηματοδότηση από τις τράπεζες και με ευνοϊκότερα επιτόκια. Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδείας και την δανειοδότηση από τράπεζα
- Η όψη των κτιρίων δεν διαφέρει σε τίποτα από ένα σπίτι συμβατικής κατασκευής
- Σας παρέχουμε τη δυνατότητα μετατροπής του υφιστάμενου κτίσματος σας σε βιοκλιματικό κοινώς την ενεργειακή του αναβάθμιση
 
ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Θερμικός σοβάς
- Θερμομονωτικά τούβλα ή σύστημα τοιχοποιίας ICF-Quad Lock (Μονωμένα καλούπια οπλισμένου μπετόν) το οποίο εκτός από θερμομόνωση παρέχει και ελεύθερο σχέδιο
- Κουφώματα με τριπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες
- Ηλιακοί συλλέκτες και boiler
- Ενεργειακό τζάκι
- Οικολογικά χρώματα και βερνίκια
- Αιολική καμινάδα
- Ενδοδαπέδια θέρμανση
- Πρόσθετη μόνωση στις εξωτερικές τοιχοποιίες
- Μόνωση δώματος και βεραντών
- Θερμομονωτικά υλικά κεραμοσκεπής

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Απόδοση κόστους
- Δύναμη και ασφάλεια
- Προστασία για το περιβάλλον 
- Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
- Απόδοση ενέργειας

ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
- Ο τοίχος εξωτερικά περνιέται με επίχρισμα θερμικού σοβά, προστατεύοντας την τοιχοποιΐα από υγρασία, μούχλα και κάθε εξωγενή παράγοντα που θα μπορούσε να αλλοιώσει τις επιφάνειες
- Εξαιρετικές κλιματικές συνθήκες στο εσωτερικό
- Μεγάλη θερμοχωρητικότητα των εξωτερικών τοίχων λόγω χαμηλού συντελεστή θερμοδιαπερατότητας
- Προστασία της κατοικίας από τις διακυμάνσεις της ημερήσιας θερμοκρασίας
- Τα κουφώματα τριπλών υαλοπινάκων έχουν επίσης πολύ χαμηλό συντελεστή θερμοδιαπερατότητας
- Η αιολική καμινάδα απαγωγής θερμού αέρα αποβάλει ζεστές αέριες μάζες κατά τους θερινούς μήνες και εισάγει ρεύματα ζεστού αέρα ηλιακής ακτινοβολίας κατά την χειμερινή περίοδο
- Το θερμοπερίβλημα όπως αποκαλείται το σύνολο της εξωτερικής επιφάνειας που αποτελείται από τοίχους, στέγη, δάπεδο ισογείου, παράθυρα και πόρτες διατηρεί σταθερό το εσωτερικό μικροκλίμα της κατοικίας χωρίς απώλειες

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
- Επιτυγχάνεται μείωση κατά 70% της θερμαντικής ενέργειας που απαιτείται κατά μέσο όρο για μια κατοικία κυρίως λόγω των ηλιακών συλλεκτών οι οποίοι:
- Παρέχουν ζεστό νερό στο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης και το ζεστό νερό καθημερινής χρήσης
- Ένα σπίτι μπορεί να εξοικονομήσει και 3.000ευρώ κάθε χρόνο από τα χρήματα που σπαταλάει για ΔΕΗ και πετρέλαιο
 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
- Αφορά στον σχεδιασμό κτιρίων και χώρων με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης
- Αξιοποιεί την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος 
- Βασικά στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού αποτελούν τα παθητικά συστήματα που ενσωματώνονται στα κτίρια με σκοπό την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πηγών για θέρμανση, ψύξη  και φωτισμό
- Παγκοσμίως έχει αποτελέσει βασικό κριτήριο κατασκευής και αυτό λόγω των χαμηλότερων απαιτήσεων ενέργειας για την θέρμανση, τον δροσισμό και τον φωτισμό των κτιρίων που προκύπτουν από την πρακτική της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και πολλαπλά οφέλη που την συνεπάγουν
- Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική σχετίζεται με την οικολογία περισσότερο παρά με την ενέργεια και την εξοικονόμηση που δύναται να επιφέρει
- Οφέλη: ενεργειακά (εξοικονόμηση και θερμική/οπτική άνεση), οικονομικά (μείωση κόστους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων), περιβαλλοντικά (μείωση ρύπων) και κοινωνικά
- Έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας
- Τεράστιο περιβαλλοντολογικό και οικονομικό όφελος
- Χρησιμοποιεί προσεκτικά επιλεγμένα ή και ανακυκλωμένα υλικά. Μερικά από αυτά τα υλικά είναι ανανεώσιμα (όπως πχ. Τα δένδρα και το άχυρο) και κάποια άλλα (όπως η πέτρα και το χώμα) υπάρχουν σε τέτοια αφθονία που είναι πρακτικά ανεξάντλητα
- Χτίζοντας με τοπικά υλικά το κτίριο βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με το περιβάλλον
- Τα φυσικά υλικά περιέχουν ελάχιστη επεξεργασία ή δεν περιέχουν καθόλου σε αντίθεση με τα οικολογικά δομικά υλικά
- Η βιοκλιματική είναι κλάδος της αρχιτεκτονικής που λαμβάνει υπ όψη τις επιταγές της οικολογίας και της βιωσιμότητας. Με τον όρο «βιοκλιματικός σχεδιασμός» εννοείται ο σχεδιασμός ο οποίος αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Το ζητούμενο είναι η ανέγερση κτιρίων, π.χ. βιομηχανικών μονάδων, κτιρίων γραφείων, κτιρίων κατοικίας, σχεδιασμένων έτσι ώστε αφενός να καλύπτονται πλήρως οι ενεργειακές τους ανάγκες και αφετέρου στο ετήσιο ισοζύγιο να είναι μηδενική η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με εκπομπές βλαβερών για το περιβάλλον αερίων.
- Ο βαθμός στον οποίον ο βιοκλιματικός σχεδιασμός σήμερα αξιοποιεί το τοπικό κλίμα ποικίλει, γεγονός που παρέχει μία ευελιξία ως προς τους τρόπους αρχιτεκτονικής έκφρασης και δυνατοτήτων εφαρμογής μέσα από πολύ απλές τεχνικές και επεμβάσεις έως και πολύπλοκα παθητικά ηλιακά συστήματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
- Εξοικονόμηση ενέργειας από την σημαντική μείωση απωλειών λόγω της βελτιωμένης προστασίας του κελύφους και συμπεριφοράς των δομικών στοιχείων,
- Παραγωγή θερμικής ενέργειας (θερμότητας) μέσω των ηλιακών συστημάτων άμεσου η έμμεσου,κέρδους με συμβολή στις θερμικές ανάγκες των χώρων προσάρτησης και μερική κάλυψη των απαιτήσεων θέρμανσης του κτιρίου
- Δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης και μείωση των απαιτήσεων όσον αφορά στη ρύθμιση θερμοστάτη (σε χαμηλότερες θερμοκρασίες τον χειμώνα και υψηλότερες το καλοκαίρι)
- Διατήρηση της θερμοκρασίας εσωτερικού αέρα σε επίπεδα υψηλά τον χειμώνα (και αντίστοιχα χαμηλά το καλοκαίρι), με αποτέλεσμα την μείωση του φορτίου για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων από τα επικουρικά συστήματα κατά την χρήση του κτιρίου.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
- Χρήση κουφωμάτων χαμηλής θερμοπερατότητας και υψηλής αεροστεγανότητας
- Οργάνωση του χώρου σε σχέση με τις κατεύθυνσης των ανέμων
- Χρήση υλικών με μεγάλη θερμοχωρητικότητα
- Χρήση κατάλληλης βλάστησης 
- Μείωση των θερμικών φορτίων με χρήση επιφανειών υψηλού συντελεστή ανακλαστικότητας
- Χρήση συστημάτων σκίασης
- Συσχέτιση κτιριακών εμποδίων - ανοιχτών χώρων και αποφυγή φαινομένου Bernoulli
- Κατάλληλη χωροθέτηση κτιρίου (συσχέτιση ύψους και απόστασης)
- Εξασφάλιση ανεμπόδιστης θέσης των εξωτερικών επιφανειών προς τον ουρανό
- Χρήση θερμομόνωσης στο κέλυφος των κτιρίων
- Αποφυγή θερμογεφυρών (με κατάλληλη τοποθέτηση θερμομόνωσης)
- Χρήση ζωνών ανάσχεσης
- Κατάλληλος προσανατολισμός των χώρων
- Τοποθέτηση κατάλληλα διαστασιολογημένων ανοιγμάτων για άμεσα ηλιακά θερμικά αποτελέσματα
- Χρήση παθητικών συστημάτων εμμέσων ηλιακών αποτελεσμάτων
- Χρήση επαρκούς θερμικής μάζας
- Αερισμός των εσωτερικών χώρων των κτιρίων και εξασφάλιση βέλτιστων συνθηκών νυχτερινού αερισμού
- Επιλογή φωτοδιαπερατών στοιχείων, κατάλληλων φώτο-μετρικών χαρακτηριστικών
- Εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου της φωτεινής ακτινοβολίας για την κατανομή φυσικού φωτισμού και την προστασία από τη θάμβωση
- Αξιοποίηση της θερμοχωρητικότητας του κτιρίου ως ρυθμιστή της εσωτερικής θερμοκρασίας
- Χρήση ηλιακής καμινάδας
 
 
 
 
Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 14:21

Πίνακες Χιλιοστών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΛΙΟΣΤΩΝ


Υπολογισμός κατανομής δαπανών - Αναλογική κατανομή

- Τα διαμερίσματα συνεισφέρουν ανάλογα με το είδος (κατηγορία) της δαπάνης με διαφορετικούς συντελεστές επιβάρυνσης, π.χ.

  τα διαμερίσματα με μεγαλύτερο εμβαδό (τ.μ.) επιβαρύνονται περισσότερο στις γενικές δαπάνες κοινοχρήστων και καθαριότητας,

  τα διαμερίσματα στους υψηλότερους ορόφους επιβαρύνονται περισσότερο στις δαπάνες του ανελκυστήρα,

  τα διαμερίσματα που λειτουργούν περισσότερες ώρες το καλοριφέρ επιβαρύνονται περισσότερο στις δαπάνες προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης, κλπ. 

 

Aναλογική κατανομή (πρακτική αριθμητική)

Το ποσό που αναλογεί σε κάθε διαμέρισμα Δi από την κατανομή του ποσού Π σε ν διαμερίσματα με «συντελεστές επιβάρυνσης» Χ1, Χ2, ... Χi, ... Χν υπολογίζεται από τον μαθηματικό τύπο: 

Δi = Π (Χi/(X1+X2+....+Xi+....+Xv)) = Π (Χi/ΣΧi), όπου i=1,2,....,ν

Για παράδειγμα, στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο τρόπος υπολογισμού της κατανομής ποσού Π=100 € σε ν=3 διαμερίσματα με συντελεστές επιβάρυνσης Χ1=200, Χ2=300 και Χ3=500 αντίστοιχα: 

Διαμερίσματα

Συντελεστές επιβάρυνσης
διαμερισμάτων (χιλιοστά)

Συντελεστές
αναλογίας

Ποσό που αναλογεί
σε κάθε διαμέρισμα

Διαμέρισμα 1

200

200 / 1000 = 0,2

100€ · 0,2 = 20

Διαμέρισμα 2

300

300 / 1000 = 0,3

100€ · 0,3 = 30

Διαμέρισμα 3

500

500 / 1000 = 0,5

100€ · 0,4 = 50

Σύνολα:

200+300+500= 1000

0,2+0,3+0,5= 1,0

20€+30€+50€= 100

 
 
 - Οι συντελεστές επιβάρυνσης των διαμερισμάτων, για κάθε κατηγορία δαπάνης, στην «γλώσσα» των κοινοχρήστων αποκαλούνται συνήθως χιλιοστά (‰) γιατί έχουν υπολογισθεί έτσι ώστε το άθροισμα των συντελεστών όλων των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας να ισούται με 1000. Συντελεστές αναλογίας είναι οι ανηγμένοι συντελεστές επιβάρυνσης (συντελεστές επιβάρυνσης που έχουν αναχθεί στην μονάδα - το άθροισμά τους ισούται με μονάδα). 

- Οι συντελεστές επιβάρυνσης των διαμερισμάτων, για κάθε κατηγορία δαπάνης, στην «γλώσσα» των κοινοχρήστων αποκαλούνται συνήθως χιλιοστά (‰) γιατί έχουν υπολογισθεί έτσι ώστε το άθροισμα των συντελεστών όλων των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας να ισούται με 1000. Συντελεστές αναλογίας είναι οι ανηγμένοι συντελεστές επιβάρυνσης (συντελεστές επιβάρυνσης που έχουν αναχθεί στην μονάδα - το άθροισμά τους ισούται με μονάδα). 

- Οι συντελεστές επιβάρυνσης των διαμερισμάτων εξαρτώνται από το είδος (κατηγορία) της δαπάνης. 

- Οι συντελεστές επιβάρυνσης κάθε διαμερίσματος μπορεί:

να είναι σταθεροί αριθμοί (π.χ. χιλιοστά συνιδιοκτησίας) ή

να υπολογίζονται με βάση κάποια άλλη ποσότητα (μέγεθος) 

π.χ. οι συντελεστές επιβάρυνσης για την προμήθεια καυσίμου θέρμανσης μπορεί να υπολογίζονται με βάση τις ώρες χρήσης της κεντρικής θέρμανσης

         οι συντελεστές επιβάρυνσης για την κατανομή της δαπάνης εκκένωσης κοινόχρηστου βόθρου μπορεί να είναι ίσοι με την κατανάλωση νερού κάθε διαμερίσματος. 

 - Εάν ο συντελεστής επιβάρυνσης ενός διαμερίσματος είναι μηδενικός, το διαμέρισμα δεν συμμετέχει στο κόστος της δαπάνης (δεν επιβαρύνεται από την δαπάνη). 

- Σύνθετη κατανομή δαπάνης έχουμε όταν διαφορετικά τμήματα (ποσοστά) της δαπάνης κατανέμονται με βάση άλλους (διαφορετικούς) συντελεστές επιβάρυνσης. Παραδείγματα:

Η κατανομή, σε ορισμένες περιπτώσεις, της δαπάνης θέρμανσης με πάγιο ποσοστό. 

5-48542-0

- Καταγράφουμε ανάγκες-απαιτήσεις και σχεδιάζουμε-παρακολουθούμε-υλοποιούμε-προτέινουμε τεχνικές μελέτες με σκοπό την ενίσχυση και ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης σας
- Κύριος στόχος μας είναι να απολαμβάνει τα αποτελέσματα της εξειδικευμένης μελέτης μας, η επιχείρηση σας
- Η άρτια τεχνική μελέτη αποτελεί το βασικότερο εργαλείο για την λειτουργικότητα, εξέλιξη και καταξίωση της επιχείρηση σας
- Σήμερα οι γρήγοροι ρυθμοί της αγοράς, το όλο και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον και η συνεχής ανάγκη για ενημέρωση καθιστούν την μελέτη ακόμα και προϋπόθεση για επιβίωση
- Οι καλές μελέτες προσφέρουν τις σωστές προϋποθέσεις για γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις οι οποίες απαιτούν συνεχή  και ολοκληρωμένη πληροφόρηση
- Οι μελέτες μας αποτελούν το απόλυτο χρήσιμο εργαλείο λόγω της εμπειρίας, συνεργασίας, συνεχής  παρακολούθησης, ενημέρωσης και επιστημονικής κατάρτισης
 
             ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
 

     - Απειλές

     - Ευκαιρίες

     - Μερίδια αγοράς

     - Μεγέθη

     - Ανταγωνισμός

     - Προοπτικές

     - Στατιστικά στοιχεία

     - Δυνατά- αδύνατα σημεία

     - Ιστορικό

     - Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα

             

             ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ


  - Εξειδικευμένες μελέτες για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιχορηγήσεις επενδυτικών σχεδίων μέσω των διατάξεων του  Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, ΚΠΣκαι του ΕΣΠΑ 2007-2013

  - Συγκεκριμένα συντάσσουμε οικονομοτεχνικές μελέτες για τους κλάδους μεταποίησης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τουρισμού    και παροχής υπηρεσιών

  - Διαδικασία μελέτης-διεκπεραίωσης

  - Υπόδειξη προγράμματος

  - Συμβουλές

  - Βαθμολογία πριν την κατάθεση πρότασης

  - Διαμόρφωση πρότασης

  - Υποβολή για έγκριση

  - Παρακολούθηση

  - Υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης

  - Υποστήριξη κατά τη διάρκεια ελέγχου

  - Μελέτες προγράμματος «εξοικονομώ κατ’ οίκον» το οποίο αναφέρεται στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας

  - Μελέτες προγράμματος «πράσινος τουρισμός» το οποίο αναφέρεται σε επιδότηση τουριστικών επιχειρήσεων

  - Ενεργειακές μελέτες και μελέτες Α.Π.Ε. (ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)

  - Η πραγματοποίηση των ανωτέρω μελετών γίνεται με στόχο την ορθή υποβολή φακέλων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για έγκριση επενδύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών σταθμών

  - Προ-μελέτες και Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων (για χρήση στην Ρ.Α.Ε.- Μελέτες ενεργειακής απόδοσης

  - Μελέτες συστημάτων ποιότητας για εργαστήρια αιολικού δυναμικού, ως προς την απαίτηση της

  - Μελέτες βιωσιμότητας για την ένταξη των έργων σε Προγράμματα Επιδοτήσεων          Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
       - Συνοπτική παρουσίαση και σκοπιμότητα της επένδυσης (εισαγωγή)
       - Στοιχεία του φορέα επενδυτικού σχεδίου
       - Τεχνική περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης
       - Στοιχεία απασχόλησης 
       - Ανάλυση κόστους και χρηματοδότηση
       - Στοιχεία αγοράς
       - Προβλέψεις βιωσιμότητας
       - Πίνακες προβλέψεων και απολογιστικών στοιχείων
       - Σχέδια αποτύπωσης εγκαταστάσεων

5-05646-2


-Η μεγάλη πλειοψηφία των κτιρίων στην χώρα μας έχει κατασκευαστεί σε εποχές που δεν εφαρμόζονταν 
  τα σημερινά αυστηρά αντισεισμικά κριτήρια στην κατασκευή των έργων
-Η μεγάλη πλειοψηφία των σημερινών οικοδομών παρουσιάζει πολλά προβλήματα λόγω παλαιότητας 
  τα οποία τα καθιστούν επικίνδυνα σε περιπτώσεις ισχυρών σεισμικών δράσεων με χαρακτηριστικό 
  παράδειγμα τον σεισμό του έτους 1999 στην Αττική
-Ο τομέας των επισκευών-ενισχύσεων υφιστάμενων κατασκευών απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία και 
  απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του τύπου των παρεμβάσεων
-Δίνουμε λύση σε κάθε θέμα προσεισμικού και αντισεισμικού ελέγχου
-Αναλαμβάνουμε μεμονωμένα την μελέτη ενίσχυσης-επισκευής κάθε κατασκευής ή την κατασκευή 
  αντίστοιχα
-Επισκευή-ενίσχυση-αποκατάσταση φέροντος οργανισμού κτιρίων και γενικά κατασκευών από 
  οπλισμένο σκυρόδεμα
-Πλήρη συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους αντισεισμικούς κανονισμούς
-Τεστ μπετόν με μη καταστροφικές μεθόδους
  -Ανίχνευση υφιστάμενου χάλυβα οπλισμού μπετόν με scanners
  -Κρουσιμέτρηση για την θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος
  -Εξόλκευση ήλου 
  -Μετρήσεις αντοχής-διάβρωσης-εύρους ρωγμής-οξέα κλπ.
  -Υπέρηχοι για την μέτρηση αντοχής του σκυροδέματος με υπερηχοσκόπιο
  -Ενανθράκωση σκυροδέματος
  -Παρακολούθηση και ανίχνευση ρωγμών σε φέροντα στοιχεία
  -Έρευνα βλαβών σκυροδέματος από πυρκαγιά
  -Μέτρηση πάχους ασβεστοποιημένου σκυροδέματος
-Κατασκευή υπογείων σε υπάρχοντα κτίρια με αντιστηρίξεις εκσκαφών
-Ενίσχυση εξωστών
-Στατική αναβάθμιση κτιρίων
-Ενίσχυση με χαλυβδοελάσματα (beton plaque) 
  -Εφαρμογές εξωτερικών επικολλητών οπλισμών, μορφής ελάσματος.
-Aνθρακοελάσματα (carbon fibers)
-Ρητινοχάλυβες
-Ανθρακονήματα-ϋαλουφάσματα
-Θωράκιση κοσμηματοπωλείων-θησαυροφυλακείων 
-Υποδομή ενυδρείων μεγάλης κλίμακας
-Σφραγίσεις διαστολικών αρμών
-Επισκευές φρεατίων ανελκυστήρων (ασανσέρ)
-Μανδύες ενίσχυσης με έγχυτο σκυρόδεμα
-Ρητενενέσεις – αποκατάσταση ρωγμών σε οπλισμένο σκυρόδεμα
-Τσιμεντενέσεις 
  -Eνίσχυση φέρουσων τοιχοποιίων και θεμελιώσεων
  -Πλήρωση των κενών της λιθοδομής με ένεμα, εμπλουτισμένο με τα κατάλληλα πρόσμικτα.
-Εποξειδικές ρητίνες
  -Αποκατάσταση διατομών με πλήρωση υπό πίεση (ενέσεις), επιφανειακές επαλείψεις, αγκυρώσεις.
-Καθαίρεση ορόφων
-Αμμοβολή ή/και υδροβολή. 
  -Προετοιμασία και μηχανική εκτράχυνση επιφανειών για διάστρωση μανδύα.
-Εκτοξευούμενο σκυρόδεμα Gunite 
  -Πρόκειται για μίγμα τσιμέντου και αδρανών υλικών (άμμος) που παρασκευάζεται και εκτοξεύεται     
   μηχανικά με προσθήκη νερού
  -Το υλικό που επιστρώνεται στην επιφάνεια εφαρμογής λέγεται μανδύας. Αν έχει ενισχυθεί με οπλισμό  
    λέγεται οπλισμένος μανδύας.
  -Μανδύες σε στοιχεία Ο.Σ., μανδύες σε λιθοδομές, τοιχία ακαμψίας, πρανή, πυροπροστασία.
  -Γιατί χρησιμοποιείται :
  -Υψηλή θλιπτική αντοχή λόγω χαμηλού συντελεστή
  -Πολύ καλή πρόσφυση
  -Αυτοστηρίζεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κάτω μέρος οριζόντιων στοιχείων σε πάχος 
     μέχρι 50 mm για κάθε στρώση.
  -Tο εκτοξευμένο σκυρόδεμα εφαρμόζεται με άριστα αποτελέσματα σε επιφάνεια από σκυρόδεμα,   
     σε τοιχοποιία, σε βράχο, ακόμα και σε χάλυβα
  -Αντισεισμική θωράκιση κτιρίων
  -Ρυζοοπλισμοί-αγκύρια
  -Εξασφάλιση και διατήρηση όψεων διατηρητέων κτισμάτων
  -Αποκατάσταση βλαβών δομικών στοιχείων
-Υποθεμελιώσεις, αντιστηρίξεις και αντιμετώπιση καθιζήσεων
  -Προσωρινές προεντεταμένες αγκυρώσεις
-Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις
-Σιδηροπάσσαλοι με αγκυρώσεις (μέθοδος Berlinoise)
  -Αντιστηρίξεις με μεταλλικές αντηρίδες
  -Έγχυτοι φρεατοπάσσαλοι με αγκυρώσεις
-Έγχυτα διαφράγματα με αγκυρώσεις
-Αλληλοτεμνόμενοι φρεατοπάσσαλοι με αγκυρώσεις
  -Μεταλλικές πασσαλοσανίδες
  -Προκατασκευασμένες πασσαλοσανίδες
-Έγχυτες πασσαλοσανίδες
-Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite & Shotcrete)
-Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting)
-Εδαφοηλώσεις (Soil Nailing)
-Μικροπάσσαλοι
-Αδιατάραχτη κοπή υψηλής ακρίβειας χωρίς σκόνη και ζημιές
  -Κοπή τυφλού τμήματος οπλισμένου μπετόν σε κάθε σχήμα
  -Αλυσοφόρος κόφτης
  -Διαμαντοκοπή
  -Αρμοκοπή
  -Διατρηση με καροτιέρα
  -Συρματοκοπή
  -Αρμοκόφτης
  -Crusher (καθαίρεση δια συνθλίψεως)
  -Wall saw

5-78494-7

-Επαγγελματικοί χώροι σημαίνει Γραφεία-Καταστήματα ή Διαμερίσματα με επαγγελματική χρήση
-Το επιτελείο συνεργατών για τις ανακαινίσεις επαγγελματικών χώρων απαρτίζεται από πολιτικό μηχανικό, αρχιτέκτονα, μηχανολόγο, σχεδιάστρια, διακοσμητές και εν συνεχεία από τους εργατοτεχνίτες και όχι μόνο από αυτούς όπως συνηθίζεται από άλλες εταιρίες
-Το γραφείο μας επιμορφώνει διαρκώς τους εργατοτεχνίτες με νέες τεχνικές και πρωτοποριακά υλικά με σκοπό το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην απόδοση του έργου
-Όσοι ανακαινίζουν τον επαγγελματικό τους χώρο δεν ξοδεύουν χρήματα όπως συνήθως ακούγεται αλλά αντιθέτως αποσβένουν το κόστος ανακαίνισης και εισπράττουν κέρδος αφού χρόνια τώρα έχαναν πελάτες από την παρωχημένη αισθητική και χαμηλή ποιότητα του χώρου τους
-Η υψηλή αισθητική του χώρου σας πρέπει να συνδυάζεται με φιλοξενία και αποδοτικότητα
-Η επένδυση σας θα έχει άμεση απόσβεση
-Η ανακαίνιση επαγγελματικών χώρων είναι ένα ιδιαίτερο για τους κατασκευαστές λόγω των παρακάτω:
-Ασφυκτικές προθεσμίες παράδοσης
-Εκτέλεση σύνθετων εργασιών σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας των χώρων
-Πολύ αυξημένες απαιτήσεις στην κατασκευή
-Πολλαπλοί οικονομικοί κίνδυνοι τόσο σε ότι αφορά την εμπρόθεσμη παράδοση όσο και στην ασφάλιση του εργαζόμενου προσωπικούασφάλιση του εργαζόμενου προσωπικού
-Εκμετάλλευση των «προσόντων» του κάθε χώρου με σκοπό την περαιτέρω ανάδειξη
-Εντοπισμός και αποκατάσταση προβλημάτων του χώρου
-Έμπειροι και εξειδικευμένοι τεχνίτες κάθε ειδικότητας
-15ετή γραπτή εγγύηση βλαβών -Δυνατότητα κατασκευής fast track σε τρεις βάρδιες
-Υλικά άριστης ποιότητας-πιστοποιημένα -Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε οικονομική δυνατότητα
-Γραπτή τήρηση του προϋπολογισμού του έργου ασχέτως τυχόν απρόβλεπτων χρεώσεων
-Ασφάλεια, σιγουριά και συνέπεια στους χρόνους αποπεράτωσης και προόδου των οικοδομικών εργασιών
-Εξειδίκευση των εργατοτεχνιτών μας με συνέπεια την επιμονή στην λεπτομέρεια
-Πρωτόκολλο παραλαβής του έργου με σκοπό την κατοχύρωση σας από τυχόν επιπλέον καθυστερήσεις
-Αναλαμβάνουμε και μερική ανακαίνιση του χώρου σας όπως για παράδειγμα μεμονωμένες οικοδομικές εργασίες
-Δωρεάν προέλεγχος σε υποδομές όπως ηλεκτρικά, υδραυλικά και δίκτυα
-Προετοιμασία φακέλου για τυχόν χρηματοδότηση του έργου από προγράμματα στήριξης, επιδοτήσεις και κρατικές επιχορηγήσεις
-Άρτιος εξοπλισμός διατίθεται προς ιδίαν χρήση και προς ενοικίαση στον πελάτη
Η σειρά υπηρεσιών μας για την ανακαίνιση του χώρου σας αναλύεται ως εξής:
-Προέλεγχος υποδομών
-Αρχιτεκτονική αποτύπωση
-Μελέτη-σχεδιασμός
-Φωτορεαλιστική απεικόνιση
-Προϋπολογισμός
-Χρονικός προγραμματισμός
-Κατασκευή
-Μελέτες ανακαίνισης βασισμένες στην ενεργειακή κατανάλωση του σπιτιού σας
-Μελέτη-σχεδίαση
-Σχεδιαστικές λύσεις και προτάσεις από τους σχεδιαστές μας
-Λεπτομέρεια, ακρίβεια και σαφήνεια της εικόνας του έργου που θα υλοποιηθεί
-Αναλυτικά αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές , ανόψεις, κλπ.)
-Φωτορεαλιστικές απεικονίσεις με προβολή κατασκευαστικών λεπτομερειών
-Κοστολόγηση
-Προϋπολογισμός της κατασκευής με αναλυτικές προμετρήσεις
-Περιγραφές των εργασιών και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση τους
-Ανταγωνιστικές και προσιτές τιμές
-Διακανονισμός και έντοκη χρηματοδότηση του έργου σας
-Κατασκευή
-Αναλαμβάνουμε κάθε είδους έργο ανεξαρτήτως μεγέθους και τόπου
-Η εκτέλεση του έργου πραγματοποιείται με υπευθυνότητα και απόλυτο συγχρονισμό
-Επίβλεψη των εξειδικευμένων συνεργείων μας από εργοδηγό
-Υψηλής ποιότητας κατασκευή σε σύντομο πάντα χρονικό διάστημα
-After Sales Service
-Παροχή πλήρους συντήρησης του ακινήτου μετά την αποπεράτωση των εργασιών εντός και εκτός εγγύησης με άμεση εξυπηρέτηση
-Χαμηλές τιμές στα συμβόλαια συντήρησης

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012 13:51

Ανακαινίσεις Οικοδομικών Χώρων

 2-83581-0

-Μελέτη

-Σχεδίαση

-Χρονοδιάγραμμα

-Κατασκευή

-Εκμετάλλευση των «προσόντων» του κάθε διαμερίσματος-κατοικίας με σκοπό την περαιτέρω ανάδειξη 

-Εντοπισμός και αποκατάσταση προβλημάτων του χώρου

-Έμπειροι και εξειδικευμένοι τεχνίτες κάθε ειδικότητας

-Διακανονισμός και έντοκη χρηματοδότηση του έργου σας

-15ετή γραπτή εγγύηση βλαβών

-Δυνατότητα κατασκευής fast track σε τρεις βάρδιες

-Υλικά άριστης ποιότητας-πιστοποιημένα

-Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε οικονομική δυνατότητα

-Φωτορεαλιστική απεικόνιση του έργου πριν την έναρξη σε δύο και τρεις διαστάσεις

-Γραπτή ενημέρωση κατασκευαστικών τεχνικών και υλικών για την πλήρη κατατόπιση του πελάτη

-Γραπτή τήρηση του προϋπολογισμού του έργου ασχέτως τυχόν απρόβλεπτων χρεώσεων

-Ασφάλεια, σιγουριά και συνέπεια στους χρόνους αποπεράτωσης και προόδου των οικοδομικών εργασιών

-Εξειδίκευση των εργατοτεχνιτών μας με συνέπεια την επιμονή στην λεπτομέρεια

-Επίβλεψη εργασιών από Πολιτικό Μηχανικό του γραφείου μας κάθε λεπτό

-Πρωτόκολλο παραλαβής του έργου με σκοπό την κατοχύρωση σας από τυχόν επιπλέον καθυστερήσεις

-Αναλαμβάνουμε και μερική ανακαίνιση του χώρου σας όπως για παράδειγμα  μεμονωμένες οικοδομικές εργασίες

-Προσφορά όλων των υπηρεσιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας ανακαίνισης

-Κάλυψη των αναγκών και επιθυμιών σας ταυτόχρονα στο μέγιστο

-Οικονομικές προσφορές ανταγωνιστικές αλλά παράλληλα διατηρώντας την ποιότητα σε ασφαλή Επίπεδα

-Συνεργασία χρόνων με τους καλύτερους και πιο αξιόπιστους προμηθευτές της αγοράς

-Βήμα-βήμα επιλέγουμε μαζί αυτό που ταιριάζει στον δικό σας εξατομικευμένο χώρο

-Εγγύηση της αξιοπιστίας, ποιότητας, συνέπειας και συντονισμού μας είναι οι ίδιοι οι πελάτες μας

-Η ανακαίνιση κατοικίας αποτελεί συνέπεια :

  -Της αποτελεσματικής χρήσης των χώρων

  -Της λειτουργικότητας

  -Της μοντέρνας εικόνας

  -Της αναβάθμισης της αξίας του ακινήτου σε περίπτωση μεταβίβασης του

  -Την ενεργειακή αναβάθμιση της

-Συνεργασία με αξιόπιστους και διακεκριμένους διακοσμητές

-Δωρεάν προέλεγχος σε υποδομές όπως ηλεκτρικά, υδραυλικά και δίκτυα

-Προετοιμασία φακέλου για τυχόν χρηματοδότηση του έργου από προγράμματα στήριξης, επιδοτήσεις  και κρατικές επιχορηγήσεις

-Άρτιος εξοπλισμός διατίθεται προς ιδίαν χρήση και προς ενοικίαση στον πελάτη

-Η σειρά υπηρεσιών μας για την ανακαίνιση της οικίας σας αναλύεται ως εξής:

  -Προέλεγχος υποδομών

  -Αρχιτεκτονική αποτύπωση

 -Μελέτη-σχεδιασμός

  -Φωτορεαλιστική απεικόνιση

  -Προϋπολογισμός

  -Χρονικός προγραμματισμός

  -Κατασκευή

-Ανάλογα τις εργασίες αυτές επιβλέπονται από μηχανικό με την αντίστοιχη ειδικότητα (Πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, αρχιτέκτονας, πτυχιούχος σχεδιαστής κλπ)

-Μελέτες ανακαίνισης βασισμένες στην ενεργειακή κατανάλωση του σπιτιού σας

 

Σελίδα 5 από 7

bgd-contentslider

Τρόποι Πληρωμής

amex diners electron
maestro mastercard visa

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2014

Online Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 2 επισκέπτες

Επικοινωνία

phone-icon210-9801980

20:10:52

Links

ypeka
LogoSidenor ktirio isomat polmich
mastoremata idanikospiti durostick logo ypeka
renovat logo knauf logo neonenergyprosfora 2 logored
39 LOGO-KATS fb-plaisio-logo tee2
3635 logotop papaioannou diaklogo michanikosgr
Βρίσκεστε εδώ: Home Super User