Αυθαίρετα

Κατηγορίες Τακτοποίησης Ν.4495/17

Κατηγορία 1

Κατηγορία 2

Κατηγορία 3

Κατηγορία 4

Κατηγορία 5

1600

Αυθαίρετα

category

Κατηγορία

documents-flat

Δικαιολογητικά

jwf-homepage-apply-for-grant-icon_408718_resize__571.5_1_1

Οικοδομική Άδεια

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Πίνακας 1
ΠΡΟΣΤΙΜΟ (Υπολογίζεται από τον μηχανικό κατόψιν αυτοψίας)  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
Ρύθμιση με πρόστιμο ύψους 250 ευρώ  1.00
Ρύθμιση με πρόστιμο ύψους 250-500 ευρώ 1.50
Ρύθμιση με πρόστιμο ύψους 500-1.000 ευρώ 2.00
Ρύθμιση με πρόστιμο ύψους 1.000-4.000 ευρώ 3.50
Ρύθμιση με πρόστιμο ύψους 4.000-10.000 ευρώ 4.50

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ