Πόλης Μηχανική - Μελέτη,Κατασκευή,Συντήρηση,Διαχείριση Οικοδομικών και Επαγγελματικών Χώρων

 

 polis
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Επισκευές - Ενισχύσεις Σκυροδέματος

5-05646-2


-Η μεγάλη πλειοψηφία των κτιρίων στην χώρα μας έχει κατασκευαστεί σε εποχές που δεν εφαρμόζονταν 
  τα σημερινά αυστηρά αντισεισμικά κριτήρια στην κατασκευή των έργων
-Η μεγάλη πλειοψηφία των σημερινών οικοδομών παρουσιάζει πολλά προβλήματα λόγω παλαιότητας 
  τα οποία τα καθιστούν επικίνδυνα σε περιπτώσεις ισχυρών σεισμικών δράσεων με χαρακτηριστικό 
  παράδειγμα τον σεισμό του έτους 1999 στην Αττική
-Ο τομέας των επισκευών-ενισχύσεων υφιστάμενων κατασκευών απαιτεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία και 
  απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του τύπου των παρεμβάσεων
-Δίνουμε λύση σε κάθε θέμα προσεισμικού και αντισεισμικού ελέγχου
-Αναλαμβάνουμε μεμονωμένα την μελέτη ενίσχυσης-επισκευής κάθε κατασκευής ή την κατασκευή 
  αντίστοιχα
-Επισκευή-ενίσχυση-αποκατάσταση φέροντος οργανισμού κτιρίων και γενικά κατασκευών από 
  οπλισμένο σκυρόδεμα
-Πλήρη συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους αντισεισμικούς κανονισμούς
-Τεστ μπετόν με μη καταστροφικές μεθόδους
  -Ανίχνευση υφιστάμενου χάλυβα οπλισμού μπετόν με scanners
  -Κρουσιμέτρηση για την θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος
  -Εξόλκευση ήλου 
  -Μετρήσεις αντοχής-διάβρωσης-εύρους ρωγμής-οξέα κλπ.
  -Υπέρηχοι για την μέτρηση αντοχής του σκυροδέματος με υπερηχοσκόπιο
  -Ενανθράκωση σκυροδέματος
  -Παρακολούθηση και ανίχνευση ρωγμών σε φέροντα στοιχεία
  -Έρευνα βλαβών σκυροδέματος από πυρκαγιά
  -Μέτρηση πάχους ασβεστοποιημένου σκυροδέματος
-Κατασκευή υπογείων σε υπάρχοντα κτίρια με αντιστηρίξεις εκσκαφών
-Ενίσχυση εξωστών
-Στατική αναβάθμιση κτιρίων
-Ενίσχυση με χαλυβδοελάσματα (beton plaque) 
  -Εφαρμογές εξωτερικών επικολλητών οπλισμών, μορφής ελάσματος.
-Aνθρακοελάσματα (carbon fibers)
-Ρητινοχάλυβες
-Ανθρακονήματα-ϋαλουφάσματα
-Θωράκιση κοσμηματοπωλείων-θησαυροφυλακείων 
-Υποδομή ενυδρείων μεγάλης κλίμακας
-Σφραγίσεις διαστολικών αρμών
-Επισκευές φρεατίων ανελκυστήρων (ασανσέρ)
-Μανδύες ενίσχυσης με έγχυτο σκυρόδεμα
-Ρητενενέσεις – αποκατάσταση ρωγμών σε οπλισμένο σκυρόδεμα
-Τσιμεντενέσεις 
  -Eνίσχυση φέρουσων τοιχοποιίων και θεμελιώσεων
  -Πλήρωση των κενών της λιθοδομής με ένεμα, εμπλουτισμένο με τα κατάλληλα πρόσμικτα.
-Εποξειδικές ρητίνες
  -Αποκατάσταση διατομών με πλήρωση υπό πίεση (ενέσεις), επιφανειακές επαλείψεις, αγκυρώσεις.
-Καθαίρεση ορόφων
-Αμμοβολή ή/και υδροβολή. 
  -Προετοιμασία και μηχανική εκτράχυνση επιφανειών για διάστρωση μανδύα.
-Εκτοξευούμενο σκυρόδεμα Gunite 
  -Πρόκειται για μίγμα τσιμέντου και αδρανών υλικών (άμμος) που παρασκευάζεται και εκτοξεύεται     
   μηχανικά με προσθήκη νερού
  -Το υλικό που επιστρώνεται στην επιφάνεια εφαρμογής λέγεται μανδύας. Αν έχει ενισχυθεί με οπλισμό  
    λέγεται οπλισμένος μανδύας.
  -Μανδύες σε στοιχεία Ο.Σ., μανδύες σε λιθοδομές, τοιχία ακαμψίας, πρανή, πυροπροστασία.
  -Γιατί χρησιμοποιείται :
  -Υψηλή θλιπτική αντοχή λόγω χαμηλού συντελεστή
  -Πολύ καλή πρόσφυση
  -Αυτοστηρίζεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο κάτω μέρος οριζόντιων στοιχείων σε πάχος 
     μέχρι 50 mm για κάθε στρώση.
  -Tο εκτοξευμένο σκυρόδεμα εφαρμόζεται με άριστα αποτελέσματα σε επιφάνεια από σκυρόδεμα,   
     σε τοιχοποιία, σε βράχο, ακόμα και σε χάλυβα
  -Αντισεισμική θωράκιση κτιρίων
  -Ρυζοοπλισμοί-αγκύρια
  -Εξασφάλιση και διατήρηση όψεων διατηρητέων κτισμάτων
  -Αποκατάσταση βλαβών δομικών στοιχείων
-Υποθεμελιώσεις, αντιστηρίξεις και αντιμετώπιση καθιζήσεων
  -Προσωρινές προεντεταμένες αγκυρώσεις
-Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις
-Σιδηροπάσσαλοι με αγκυρώσεις (μέθοδος Berlinoise)
  -Αντιστηρίξεις με μεταλλικές αντηρίδες
  -Έγχυτοι φρεατοπάσσαλοι με αγκυρώσεις
-Έγχυτα διαφράγματα με αγκυρώσεις
-Αλληλοτεμνόμενοι φρεατοπάσσαλοι με αγκυρώσεις
  -Μεταλλικές πασσαλοσανίδες
  -Προκατασκευασμένες πασσαλοσανίδες
-Έγχυτες πασσαλοσανίδες
-Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα (Gunite & Shotcrete)
-Εδαφοπάσσαλοι (Jet Grouting)
-Εδαφοηλώσεις (Soil Nailing)
-Μικροπάσσαλοι
-Αδιατάραχτη κοπή υψηλής ακρίβειας χωρίς σκόνη και ζημιές
  -Κοπή τυφλού τμήματος οπλισμένου μπετόν σε κάθε σχήμα
  -Αλυσοφόρος κόφτης
  -Διαμαντοκοπή
  -Αρμοκοπή
  -Διατρηση με καροτιέρα
  -Συρματοκοπή
  -Αρμοκόφτης
  -Crusher (καθαίρεση δια συνθλίψεως)
  -Wall saw

Για οποιαδήποτε υπηρεσία τεστ μπετόν επιλέξετε από τις παραπάνω (εκτός scanners βεβαίως) η εταιρεία μας σας παρέχει ΔΩΡΟ την ανίχνευση (scanner) του οπλισμού μπετόν του σκελετού του ακινήτου σας με γραπτό πόρισμα-έκθεση ασφαλείας, για να γνωρίζεται αν το σπίτι-γραφείο-κατάστημά σας είναι ΑΣΦΑΛΕΣ ή ΟΧΙ σε περίπτωση ΙΣΧΥΡΟΥ ΣΕΙΣΜΟΥ.

Πληροφορίες – Διάφορα

Τρόποι Πληρωμής

amex diners electron
maestro mastercard visa
Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Online Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 297 επισκέπτες και κανένα μέλος

19:30:07

Links

LogoSidenor ktirio isomat polmich
mastoremata idanikospiti   ypeka
renovat logo knauf logo neonenergyprosfora 2 logored
eliniae LOGO-KATS fb-plaisio-logo tee2
3635 logotop Logo HERON GR 01 diaklogo michanikosgr