Πόλης Μηχανική - Μελέτη,Κατασκευή,Συντήρηση,Διαχείριση Οικοδομικών και Επαγγελματικών Χώρων

 

 polis
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

DownloadsΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ


ΕΝΤΥΠΑ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ - ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΩ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΥ ΑΝΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ- ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΩ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ENTYΠΑ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΩ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΩ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΥ ΑΝΟΧΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΙΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΩ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΝΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΝΩ 200 ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΕΑ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ


ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΡΟΥ(ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ)
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΙΤΗΣΗ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ (ΠΡΟ 31-1-1983)
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΑΥΘ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΩΣ ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ _ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ε.Π.Α.Ε ._
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ _ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4 ΜΗΝΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ -(ΜΕΤΑ 31-12-2003)
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ (ΠΡΟ 31-12-2003)
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ)
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ(ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ)
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΝΣΤΑΣΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ(9ΜΗΝΟ)
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ_ΟΡΙΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΥΠΕΚΑ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΥΠΕΚΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ _ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟY
ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΚΑ (1)ΕΝΤΥΠΑ ΙΚΑ
ΙΚΑ-ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΙΚΑ-ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_2
ΙΚΑ-ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_3
ΙΚΑ-ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_4
ΙΚΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_1
ΙΚΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_2
ΙΚΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_3
ΙΚΑ-ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_4
ΙΚΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ_1
ΙΚΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ_2ΠΕΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΠΕΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΠΕΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΠΕΑ-ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΛΕΒΗΤΑ
ΠΕΑ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ(ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ(ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ(ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)


ΕΝΤΥΠΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ BIOMHXAΝΙΑΣ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ-ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 200KG


ΕΝΤΥΠΑ ΥΓΙΕΙΝΟΜΙΚΟΥ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΑIΤΗΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-AIΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-AITHΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-AITHΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-AIΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-AITHΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΑITΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΑITΗΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΥΓΙΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-AITΗΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΒΥΤΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΑΙΤΗΣΗ(N3843-2010)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ(N3843-2010)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(Ν3843-2010)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ(N3843-2010)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 - ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ(N3843-2010)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7Α - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ(N3843-2010)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ(N3843-2010)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8 - ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ(N3843-2010)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9 - ΒΙΒΛΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣΔΙΑΦΟΡΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (4014-11)
ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ (4014-2011)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ (4014-2011)
ΕΝΤΥΠΟ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΤΣΜΕΔΕ
ΦΕΜ - ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΣ ΦΟΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΒΗΤΑ(ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)
ΦΥΛΛΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (4014-11)
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (4014-2011)
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΔ 71-88
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ(ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ)
ΣΕΝΤΟΝΙ - ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ_1
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ_2
ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

 
 
Πληροφορίες – Διάφορα

Τρόποι Πληρωμής

amex diners electron
maestro mastercard visa
Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Online Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 300 επισκέπτες και κανένα μέλος

19:29:19

Links

LogoSidenor ktirio isomat polmich
mastoremata idanikospiti   ypeka
renovat logo knauf logo neonenergyprosfora 2 logored
eliniae LOGO-KATS fb-plaisio-logo tee2
3635 logotop Logo HERON GR 01 diaklogo michanikosgr