Πόλης Μηχανική - Μελέτη,Κατασκευή,Συντήρηση,Διαχείριση Οικοδομικών και Επαγγελματικών Χώρων

 

 polis
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Εκτιμήσεις

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ


Κατηγορίες ακινήτων:

 • Οικόπεδα - Αγροτεμάχια
 • Γραφεία
 • Καταστήματα
 • Κατοικίες
 • Βιομηχανικά ακίνητα
 • Αποθηκευτικά κέντρα
 • Εμπορικά κέντρα
 • Super Market
 • Ξενοδοχεία
 • Διατηρητέα


Γιατί εκτίμηση;

 • Διαχωρισμοί ιδιοκτησιών
 • Κληρονομικές αντιδικίες
 • Μισθωτικές διαφορές (Ιδιοκτήτης - Μισθωτής)
 • Απαλλοτριώσεις
 • Για την πραγματική σημερινή τιμή του ακινήτου σας σε περίπτωση: αγοράς, πώλησης, μίσθωσης, αντιπαροχής
 • Εταιρίες που έχουν στο ενεργητικό τους ακίνητα
 • Εκτιμήσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π.)


Η ΠΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ παρέχει τεκμηριωμένες εκτιμήσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαικά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGOVA (The European Group of Valuers) για πάσης φύσεως ακίνητα και για οποιοδήποτε σκοπό. Διαθέτει ευρύ πελατολόγιο στον συγκεκριμένο τομέα καθώς έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικό αριθμό εκτιμήσεων κυρίως για λόγους αγοραπωλησίας / μίσθωσης ακινήτων γνωστού παγκοσμίου μεσιτικού δικτύου κατά το εγγύς παρελθόν. Για την εκτίμηση της αξίας ενός ακινήτου λαμβάνονται υπ'όψιν πολλοί παράγοντες οι οποίοι διαφοροποιούνται ανάλογα με την χρήση του προς εκτίμηση ακινήτου (π.χ. διαμέρισμα, κατάστημα, βιομηχανικό κτίριο κ.λπ). Στο πρωταρχικό σταδιο της εκτίμησης απαιτούνται αρκετά δικαιολογητικά (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια, τίτλοι ιδιοκτησίας), τα οποία θα πρέπει να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν πιο σαφής εικόνα για το ακίνητο που πρόκειται να εκτιμηθεί.


Η μεθοδολογία η οποία ακολουθείται κατά κύριο λόγο στις εκτιμήσεις ακινήτων είναι η χρήση της Συγκριτικής μεθόδου όπου με την συλλογή κατάλληλων συγκριτικών στοιχείων και έπειτα την χρήση προσαρμογών επί του εκάστοτε εκτιμώμενου ακινήτου καταλήγουμε στην εκτίμηση της αγοραίας αξίας μονάδας του ακινήτου. Δεν αποτελεί όμως τη μοναδική μέθοδο αφού κατά περίπτωση και ανάλογα το σκοπό της εκτίμησης και το είδος του ακινήτου μπορούν να εφαρμοστούν και άλλες μέθοδοι όπως η μέθοδος εισοδήματος με προεξόφληση χρηματορροών με βάση τα μελλοντικά έσοδα από τη λειτουργία ενός ακινήτου και η υπολειμματική μέθοδος με βάση το σενάριο αξιοποίησης ενός ακινήτου σύμφωνα με την βέλτιστη χρήση του. Σε κάθε περίπτωση είναι καθήκον του εκτιμητή να αποφασίσει ποια μέθοδο εκτίμησης θα επιλέξει για την εξαγωγή των σωστών συμπερασμάτων.


 

agrotemaxia

Αγροτεμάχια

 

apothiki

Αποθήκες

diamerismata

Διαμερίσματα 

grafeio katastimata klinikes
Γραφεία

Καταστήματα

Κλινικές

mezonetes monokatoikia oikopeda
Μεζονέτες

Μονοκατοικίες

Οικόπεδα

sxoleia theseis-stathmefsis viomixanika-ktiria
Σχολεία
Θέσεις Στάθμευσης
Βιομηχανικά Κτίρια 
 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ ΜΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

έως 100 τ.μ.

65,00 €

130,00 €

από 100 έως 200 τ.μ.

70,00 €

140,00 €

άνω των 200τμ

75,00 €

150,00 €

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδω μετακίνησης)

έως 100 τ.μ.

70,00 €

140,00 €

από 100 έως 200 τ.μ.

80,00 €

160,00 €

άνω των 200 τ.μ.

90,00 €

180,00 €

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

έως 100 τ.μ.

65,00 €

130,00 €

από 100 έως 200 τ.μ.

75,00 €

150,00 €

άνω των 200 τ.μ.

90,00 €

180,00 €

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μη συμπεριλαμβανωμένων των εξόδων μετακίνησης)

έως 100τμ

80,00 €

160,00 €

από 100 έως 200 τ.μ.

90,00 €

180,00 €

άνω των 200 τ.μ.

115,00 €

230,00 €

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΔΕΠΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

έως 500 τ.μ.

60,00 €

120,00 €

από 500 έως 1.000 τ.μ.

75,00 €

150,00 €

άνω των 1.000 τ.μ.

60,00 €

180,00 €

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ - ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης)

έως 500 τ.μ.

70,00 €

140,00 €

από 500 έως 1.000 τ.μ.

85,00 €

170,00 €

άνω των 1.000 τ.μ.

100,00 €

200,00 €

ΓΡΑΦΕΙΑ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ) ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

έως 100 τ.μ.

60,00 €

120,00 €

από 100 έως 200 τ.μ.

70,00 €

140,00 €

άνω των 200 τ.μ.

85,00 €

170,00 €

ΓΡΑΦΕΙΑ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ) ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μη συμπεριλαμβανωμένων των εξόδων μετακίνησης)

έως 100 τ.μ.

70,00 €

140,00 €

από 100 έως 200 τ.μ.

85,00 €

170,00 €

άνω των 200 τ.μ.

100,00 €

200,00 €

ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

έως 200 τ.μ.

50,00 €

100,00 €

από 200 έως 500 τ.μ.

60,00 €

120,00 €

άνω των 500 τ.μ.

65,00 €

130,00 €

ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδω μετακίνησης)

έως 200 τ.μ. 

60,00 €

120,00 €

από 200 έως 500 τ.μ. 

65,00 €

130,00 €

άνω των 500 τ.μ.

75,00 €

150,00 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

έως 100 τ.μ.

60,00 €

120,00 €

από 100 έως 300 τ.μ.

75,00 €

150,00 €

άνω των 300 τ.μ.

100,00 €

200,00 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης)

έως 100 τ.μ.

75,00 €

150,00 €

από 100 έως 300 τ.μ.

85,00 €

170,00 €

άνω των 300 τ.μ.

100,00 €

200,00 €

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

έως 200 τ.μ.

85,00 €

170,00 €

από 200 έως 500 τ.μ.

100,00 €

200,00 €

άνω των 500 τ.μ.

115,00 €

230,00 €

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης)

έως 200 τ.μ.

100,00 €

200,00 €

από 200 έως 500 τ.μ.

115,00 €

230,00 €

άνω των 500 τ.μ.

130,00 €

260,00 €

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ / ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

έως 500 τ.μ.

85,00 €

170,00 €

από 500 έως 1.000 τ.μ.

100,00 €

200,00 €

άνω των 1.000 τ.μ.

115,00 €

230,00 €

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ / ΑΠΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (μη συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μετακίνησης)

έως 500 τ.μ.

100,00 €

200,00 €

από 500 έως 1.000 τ.μ.

115,00 €

230,00 €

άνω των 1.000 τ.μ.

130,00 €

260,00 €

ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

15,00 € / Θέση

30,00 € / Θέση

ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

20,00 € / Θέση

40,00 € / Θέση

*Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. 23%

**Σε περίπτωση πολλαπλής επιλογής των ανωτέρω υπηρεσιών παρέχεται έκπτωση 20% συνδιαστικής προσφοράς από το γραφείο μας.


 


ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

 

 

gaziektimisi      Μελέτη: Εκτίμηση Μισθωτικής Αξίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στο Γκάζι.

         Θέση: Βουτάδων 36 και Τριπτοπολέμου, Γκάζι

Εργοδότης : Κος Οικονόμου Παναγιώτης

 

 

 

 

 

 

 

chatzikiriakeioektimisi     Μελέτη: Εκτίμηση Εμπορικής Αξίας Διαμερίσματος Α’ ορόφου,στην οδό Λάμπρου Πορφύρα3 και Καλύμνου στη συνοικία «Χατηκυριάκειο» του      Δήμου Πειραιά.

        Θέση:  Λάμπρου Πορφύρα και Καλύμνου 3

Εργοδότης:  Κα Μπρανικά Ειρήνη

 

 

 

 

 

 

theskiektimisi      Μελέτη:  Εκτίμηση εμπορικής αξίας ανοικτής θέσεως στάθμευσης στην οδό Ονείρων 5, στα Πεύκα Δήμου Νεάπολης – Συκεών Θεσσαλονίκης.

         Θέση:     Ονείρων 5, Πεύκα Θεσσαλονίκης

 Εργοδότης:  Κος Κωνσταντινίδης

 

 

 

 

 

 


offer     Μελέτη: Εκτίμηση διαφυγόντων κερδών περιόδου 2009 – 2014.

        Θέση: Ασκέλι Πόρου

Εργοδότης:  Κύριος Μπόζοβιτς Αντώνιος.

Πληροφορίες – Διάφορα

Τρόποι Πληρωμής

amex diners electron
maestro mastercard visa
Σαββάτο, 19 Αυγούστου 2017

Online Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 8 επισκέπτες και κανένα μέλος

00:47:41

Links

LogoSidenor ktirio isomat polmich
mastoremata idanikospiti   ypeka
renovat logo knauf logo neonenergyprosfora 2 logored
eliniae LOGO-KATS fb-plaisio-logo tee2
3635 logotop Logo HERON GR 01 diaklogo michanikosgr