Πόλης Μηχανική - Μελέτη,Κατασκευή,Συντήρηση,Διαχείριση Οικοδομικών και Επαγγελματικών Χώρων

 

 polis
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 pea

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ)

 

Σε όλες τις εμπορικές διαφημιστικές καταχωρίσεις στον Τύπο και το διαδίκτυο για τη διάθεση προς πώληση ή προς μίσθωση κτιρίου που διαθέτει ΠΕΑ απαιτείται η αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) του κτιρίου.

 

Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος ιδιοκτήτης θέλει να βάλει μια καταχώριση για την πώληση ή ενοικίαση ενός κτιρίου θα πρέπει πρώτα να έχει απευθυνθεί σε ενεργειακό επιθεωρητή, να γίνει η κατάταξη του κτιρίου στις βαθμίδες ενεργειακής απόδοσης (Α έως Η, ανάλογα με το πόσο ενεργοβόρο είναι το ακίνητο), να εκδοθεί το πιστοποιητικό και ο αριθμός αυτού να γραφτεί υποχρεωτικά στην αγγελία.

 

Σκοπός είναι να γνωρίζει ο υποψήφιος αγοραστής ή ενοικιαστήςότι το ακίνητο που τον ενδιαφέρει έχει καταταγεί σε ενεργειακή βαθμίδα. Υπενθυμίζεται ότι ανάλογα με την ενέργεια που καταναλώνει ένα ακίνητο για θέρμανση ή ψύξη επηρεάζεται και η τελική τιμή του. Ένα ενεργοβόρο κτίριο ασφαλώς αντιμετωπίζεται διαφορετικά, και σίγουρα αρνητικά από αυτόν που θέλει να το χρησιμοποιήσει.

 

Από την 1η Ιανουαρίου 2016 είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) και για κτίσματα μικρότρα των 50 τ.μ., όταν αυτά ενοικιάζονται ή πωλούνται. Αυτό σημαίνει ότι και οι μικρές γκαρσονιέρες πλέον θα πρέπει να ελέγχονται για την ενεργειακή τους απόδοση.

 

Υπενθυμίζεται ότι η έκδοση πιστοποητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) απαιτούταν σε όλα τα κτίρια επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ), ως εξής:

 

1. Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου.

2. Από 09.01.2011: σε κάθε πώληση-αγορά ενιαίου κτιρίου ή πώληση-αγορά τμήματος κτιρίου (π.χ. διαμέρισμα).

3. Από 09.01.2012 στην ενοικίαση τμήματος κτιρίου κατοικία (π.χ. διαμέρισμα) και επαγγελματικής στέγης.

 

Επίσης τα συστήματα θέρμανσης των κτιρίων πρέπει να επιθεωρούνται υποχρεωτικά τουλάχριστον κάθε πέντε (5) έτη για συστήματα με λέβητες συνολικής ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος έως είκοσι (20) έως και εκατό κιλοβάτ (100 kW) τουλάχιστον κάθε δύο (2) έτη, για συστήματα με λέβητες άνω των εκατό κιλοβάτ (100 kW) (ανά 4 έτη αν χρησιμοποιούν αέριο ως καύσιμο).

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 9 Νοεμβρίου, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή "Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας" της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).

 

Τα νέα αυτά δεδομένα αφορούν πλέον όλους τους ιδιοκτήτες οι οποίοι ουσιαστικά δεν θα μπορούν να πουλήσουν ή να ενοικιάσουν την περιουσία τους αν δεν έχουν προχωρήσει προηγουμένως σε ενεργειακή επιθεώρηση. 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983):

 

• Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)

• Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)

Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

• Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (προαιρετικό)

• Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)

• Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

• Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό)

 

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/03/1983)

• Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)

• Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)

Διευκρίνιση: Για τη διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

• Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας

• Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)

• Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (προαιρετικό)

• Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)

• Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

• Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)

 

ενεργειακη αναβάθμιση

Δείκτης ενεργειακής

Απόδοσης

ενεργοβορο κτιριο

Eνεργοβορο

Κτίριο

ενεργεια

Eνέργεια 

αγγελια ενοικιαση πωληση

Αγγελία 

Eνοικίαση

Πώληση

5 χρονια συστημα θερμανσης κτιριων αρχειτεκτονικα σχεδια

Επιθεώρηση

ανά 5 έτη

Σύστημα Θέρμανσης

Κτιρίων

Αρχιτεκτονικά

Σχέδια

 

 

πιστοποιητικο

Πιστοποιητικό

τιτλοι ιδιοκτησιας

Τίτλοι Ιδιοκτήσιας

κατασκευηKατασκευή

 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

 

Οι τιμές ξεκινούν από 38,00€ με παράδοση σε 24 ώρες από την αυτοψία στο χώρο σας.

*Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και δεν αφορά ΠΕΑ εκτός Αττικής. 

 

 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ

 

ΠΕΑpng Μελέτη        : Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 Θέση           :  Μιχαηλ Λάμπρου 13, Ρόδος

 Εργοδότης   :  Κα Γιώτα Μάνια

 

 

 

 

 

 

 

pea4 Μελέτη      : Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 Θέση         : Aγησιλάου 9, Καλλιθέα 

 Εργοδότης :  Κα Ευθυμιάδου Ανδριάνα 

 

 

 

 

 

 

 

pea5 Μελέτη      : Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 Θέση         : Βλαχοθανάση 6-8 Α, Νέος Κόσμος 

 Εργοδότης :  Κος Αινάλης Μιχαήλ

 

 

 

 

 

 

  

pea7 Μελέτη     : Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 Θέση         : Υψυλάντου 110-112, Πειραιάς

 Εργοδότης : Κος Αθανασιάδης Συμεών

 

 

  

 

 

 

pea9 Μελέτη      : Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 Θέση         : Μαραθονομάχων 10, Ηλιούπολη

 Εργοδότης :  Κα Καραμπάτσου Παναγιώτα

 

 

 

 

 

 

 

pea10 Μελέτη        : Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 Θέση           :  Ελ. Βενιζέλου 11, Παλαιό Φάληρο

 Εργοδότης   :  Κα Φιλίππου Βιργινία

 

 

 

 

 

 

pea4 Μελέτη      : Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 Θέση         : Φωτομαρά 67- 69, Νεός Κόσμος 

 Εργοδότης :  Κα Λαμπολέμου Σταματία

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pea12 Μελέτη        : Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

 Θέση           : Μιχαήλ Αγγέλου 46,'Ιλιον 

 Εργοδότης   : Κος Κανάκης Γιώργος 

Πληροφορίες – Διάφορα

Τρόποι Πληρωμής

amex diners electron
maestro mastercard visa
Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Online Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 302 επισκέπτες και κανένα μέλος

19:32:28

Links

LogoSidenor ktirio isomat polmich
mastoremata idanikospiti   ypeka
renovat logo knauf logo neonenergyprosfora 2 logored
eliniae LOGO-KATS fb-plaisio-logo tee2
3635 logotop Logo HERON GR 01 diaklogo michanikosgr