Πόλης Μηχανική - Μελέτη,Κατασκευή,Συντήρηση,Διαχείριση Οικοδομικών και Επαγγελματικών Χώρων

 

 polis
ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Μελέτες - Αδειοδοτήσεις

Το Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών θερμότητας για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» έχει ανανεώθηκε από το ΥΠΑΠΕΝ στις 12/06/2015 και συμπεριλαμβάνει πλέον 1.371 διαφορετικά μοντέλα..

Η διαδικασία ένταξης αντλιών θερμότητας στο μητρώο είναι συνεχής και το Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών θερμότητας θα εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών θερμότητας είναι αυτό που θα ισχύει σε κάθε περίπτωση.

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι στο μητρώο έχουν καταγραφεί μόνο οι αντλίες θερμότητας αέρα ‐ νερού που πληρούν τις απαιτήσεις του πίνακα της Απόφασης με Α.Π. ΦΕ2.1/25654/1231 της ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ του ΥΠΕΚΑ. Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας επειδή, σύμφωνα με την προαναφερθείσα Απόφαση είναι όλες επιλέξιμες, δεν έχουν καταγραφεί στον κατάλογο.

 

 

 

1. Τι είναι η αυτοπαραγωγή και τι κερδίζουμε με αυτήν;

Με τον όρο "αυτοπαραγωγή" εννοούμε τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μικρές ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκά ή μικρές ανεμογεννήτριες) για ιδιοκατανάλωση στο κτίριό μας (σπίτι, επιχείρηση, γραφείο κτλ).
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και να βοηθήσουμε σημαντικά το περιβάλλον και το κλίμα, αφού παράγουμε με καθαρό και ανανεώσιμο τρόπο τη δική μας ενέργεια.

2. Ποια η διαφορά της από το πρόγραμμα "Φωτοβολταϊκά στη Στέγη" που ίσχυε μέχρι σήμερα;

Σε αντίθεση με το πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη, με την αυτοπαραγωγή δεν πουλάμε την ενέργεια που παράγουμε σε μία συμφωνημένη τιμή στο δίκτυο, αλλά τη χρησιμοποιούμε για δική μας κατανάλωση.

Σήμερα το κόστος των φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί τόσο που πλέον συμφέρει περισσότερο η αγορά και λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού συστήματος για 25-30 χρόνια από την αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος από το δίκτυο για το ίδιο διάστημα. Ανάλογα με την κατανάλωση, η απόσβεση πραγματοποιείται σε 5½-8 χρόνια (λαμβάνοντας υπόψη και τις συνεχείς αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος). Καθώς στο μέλλον θα μειώνεται κι άλλο το κόστος εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών, η επένδυση θα γίνεται όλο και πιο συμφέρουσα.

Η νέα υπουργική απόφαση για την αυτοπαραγωγή επιτρέπει τη χρήση πολλών συστημάτων ανά κτίριο (ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν πολλοί καταναλωτές στο ίδιο κτίριο), ενώ επιτρέπεται και η τοποθέτηση σε πέργκολες ή και σε γειτονικά γήπεδα. Επίσης επιτρέπεται και η εγκατάσταση συστήματος από όσους έχουν νόμιμη χρήση του χώρου (π.χ. ενοικιαστές).

3. Δηλαδή μπορώ να μην ξαναπληρώσω λογαριασμό της ΔΕΗ;

Όχι, διότι στον λογαριασμό της ΔΕΗ υπάρχουν χρεώσεις που δεν σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. δημοτικά τέλη, φόροι κτλ), αλλά και κάποιες άλλες σχετικές με την κατανάλωση ρεύματος που το θεσμικό πλαίσιο μας επιβάλλει – εντελώς αναίτια – να συνεχίσουμε να πληρώνουμε (π.χ. μέρος του ΕΤΜΕΑΡ, ΥΚΩ).

Η Greenpeace θα συνεχίσει να διεκδικεί την περαιτέρω βελτίωση της νομοθεσίας ώστε στο εγγύς μέλλον να απαλλάσσονται οι αυτοπαραγωγοί από αυτές τις αναίτιες χρεώσεις. Ακόμα και με τα σημερινά δεδομένα, όμως, η απόσβεση πραγματοποιείται στο χρονικό διάστημα που προαναφέρθηκε.

4. Μπορώ όμως να καλύψω τις ανάγκες μου και για θέρμανση;

Βεβαίως. Μία από τις θετικές "παρενέργειες" της αυτοπαραγωγής είναι ότι αποτελεί κίνητρο για την αντικατάσταση ρυπογόνων συστημάτων θέρμανσης που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα με αποδοτικές αντλίες θερμότητας.

Συνεπώς κάποιος μπορεί να αγοράσει σύστημα φωτοβολταϊκό ικανό να καλύπτει το έξτρα ρεύμα που θα καταναλώνουν οι αντλίες και να ελαχιστοποιήσει τις συνολικές δαπάνες για ενέργεια (θα πληρώνει μόνο τα λίγα τέλη του λογαριασμού του).

Αυτό ακριβώς κάνουμε στο ίδρυμα για κακοποιημένα ή/και ορφανά κορίτσια "Στέγη Θηλέων Άγιος Αλέξανδρος", με τη βοήθεια χιλιάδων πολιτών. Δες εδώ περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο θα έχουν σωστή και (σχεδόν) δωρεάν θέρμανση. Θέλουμε αυτό το κτίριο να αποτελέσει παράδειγμα για το πώς μπορεί η κυβέρνηση να βοηθήσει με τις κατάλληλες πολιτικές στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

5. Τι θα κάνουμε όμως το βράδυ που δεν υπάρχει ήλιος; Μπορεί η αυτοπαραγωγή να καλύψει πλήρως τις ανάγκες μας για ηλεκτρική ενέργεια;

Ναι μπορεί, διότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο επιτρέπεται η δωρεάν "αποθήκευση" της περίσσειας ενέργειας στο δίκτυο.

Αυτό ονομάζεται "συμψηφισμός" ή "net-metering". Όταν κατά τη διάρκεια της ημέρας παράγουμε περισσότερη ενέργεια από ό,τι χρειαζόμαστε, η περίσσεια ‘δανείζεται’ δωρεάν στο δίκτυο ώστε να την πάρουμε πίσω το βράδυ που τη χρειαζόμαστε. Αν χρειαστούμε ακόμα περισσότερη ενέργεια, τότε αγοράζουμε κανονικά όπως και σήμερα. Αν χρειαστούμε λιγότερη, τότε η πλεονάζουσα ενέργεια ‘πιστώνεται’ και μεταφέρεται για την επόμενη περίοδο (τετράμηνο όπως εκδίδονται οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας). Ο τελικός συμψηφισμός γίνεται σε ετήσια βάση. Τυχόν πλεόνασμα ενέργειας μετά την ολοκλήρωση του έτους χάνεται. Αυτό συμβαίνει για να υπάρχει κίνητρο να εγκαταστήσουμε μόνο όσα φωτοβολταϊκά χρειαζόμαστε (με βάση τις ετήσιες πραγματικές μας ανάγκες) και όχι περισσότερα.

6. Χρειάζομαι μπαταρίες;

Όχι, αφού το ρόλο της "μπαταρίας" έχει το δίκτυο της ΔΕΗ.

Με τα σημερινά δεδομένα, η αγορά μπαταρίας αυξάνει το κόστος εγκατάστασης αρκετά ώστε να αποτελεί συμφέρουσα επιλογή μόνο σε κτίρια που βρίσκονται αποκομμένα από το δίκτυο (τα περισσότερα χρησιμοποιούν ντιζελογεννήτριες για ρεύμα). Ωστόσο, με τον ρυθμό που εξελίσσονται σήμερα οι σύγχρονες μπαταρίες είναι θέμα χρόνου να μειωθεί το κόστος στο βαθμό που θα αποτελείσυμφέρουσα οικονομικά επιλογή για όλες σχεδόν τις περιπτώσεις. Η ηλιακή ενέργεια (αυτός ο τεράστιος φυσικός πλούτος της Ελλάδας) είναι εδώ για να μείνει και να λύσει τα περισσότερα ενεργειακά προβλήματα της χώρας μας!

7. Η αυτοπαραγωγή δεν επιβαρύνει τον ΛΑΓΗΕ;

Η αυτοπαραγωγή ενισχύει τον ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ) διότι δεν υπάρχει πώληση ενέργειας προς το δίκτυο.

Τυχόν περίσσεια ενέργεια που χάνεται στο τέλος της περιόδου συμψηφισμού (ένα έτος όπως προαναφέρθηκε) πιστώνεται υπέρ του ΛΑΓΗΕ. Μία άλλη ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση που κατέθεσε και η Greenpeace, αλλά τελικά δεν υιοθετήθηκε, ήταν η περίσσεια ενέργεια να ενισχύει το Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ.

8. Τι θα μου κοστίσει να επενδύσω στην αυτοπαραγωγή;

Οι παρακάτω πίνακες εκτιμούν το κόστος επένδυσης καθώς και το ετήσιο και συνολικό (Καθαρά Παρούσα Αξία) όφελος για διαφορετικά παραδείγματα επενδύσεων.

9. Ποια είναι τα βήματα, λοιπόν, που πρέπει να κάνω για να… απαλλαγώ από τους ακριβούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος;

Η διαδικασία σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος με το δίκτυο είναι παρόμοια με τη διαδικασία σύνδεσης του υφιστάμενου ‘Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στις Στέγες’.

Καταρχάς απαιτείται μία αίτηση προς τον τοπικό διαχειριστή του δικτύου (ΔΕΔΗΕ). Ο ΔΕΔΗΕ θα πρέπει να σας απαντήσει εντός ενός μηνός με την προσφορά σύνδεσης. Θα χρειαστεί να καταβάλετε κάποιο ποσό για τα τέλη σύνδεσης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να πληρώσετε επιπλέον χρήματα για την ολοκλήρωσή της (κυρίως για μεγάλα συστήματα, στα οποία μπορεί να χρειαστεί αναβάθμιση της σύνδεσης ή/και κάποια συνοδά έργα κτλ).

Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε να απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικευμένο εγκαταστάτη, ο οποίος θα σας ενημερώσει για τα αναγκαία βήματα και θα σας βοηθήσει με τις διαδικασίες.

10. Ποια είναι τα περιβαλλοντικά οφέλη της αυτοπαραγωγής;

Η αυτοπαραγωγή συνδέεται άμεσα με την εξοικονόμηση ενέργειας αφού μειώνει το ενεργειακό αποτύπωμα του κτιρίου και – συνεπώς – τις ανάγκες για αγορά ηλεκτρικού ρεύματος, με παρόμοιο τρόπο που κάνει ένας ηλιακός θερμοσίφωνας για ζεστό νερό χρήσης.

Επιπλέον αποτελεί κίνητρο για ορθότερη χρήση της ενέργειας αλλά και περαιτέρω ενεργειακή αναβάθμιση, μέσω της αντικατάστασης του ρυπογόνου καυστήρα πετρελαίου με αποδοτικές αντλίες θερμότητας (που θα καταναλώνουν ρεύμα προερχόμενο από το φωτοβολταϊκό μας).

Τέλος, ας μην ξεχνάμε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα παράγεται με πολύ καταστροφικό τρόπο για το περιβάλλον, το κλίμα και τη δημόσια υγεία: με καύση άνθρακα (λιγνίτη), φυσικού αερίου και πετρελαίου. Ειδικότερα η καύση άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είναι η βασικότερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον πλανήτη. Με την αυτοπαραγωγή βοηθούμε την προστασία του περιβάλλοντος, μειώνουμε την τοπική ρύπανση και συμβάλλουμε άμεσα στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών.

Δεν ξεχνάω την εξοικονόμηση!

Όσο πιο ενεργειακά αποδοτικό είναι το κτίριό μας, τόσο μικρότερο σύστημα φωτοβολταϊκών χρειάζεται για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Από την άλλη, ίσως δεν είναι προτεραιότητα να σχεδιάζουμε εγκατάσταση φωτοβολταϊκού όταν μένουμε σε ένα σπίτι που… "μπάζει" από παντού. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι καλύτερο να προηγείται η σωστή μόνωση του σπιτιού μας και μετά η απεξάρτηση από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ με ένα φωτοβολταϊκό.

Ο μέγιστος αριθµός των καθισμάτων, που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στην αίθουσα πελατών των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , είναι το πηλίκον της διαιρέσεως του ωφέλιµου εμβαδού αυτής, δια του απαιτουμένου για κάθε κάθισµα χώρου που είναι ανάλογα με την περίπτωση , όπως αναφέρεται παρακάτω σύμφωνα με την εγκύκλιο με θέμα: Παροχή διευκρινιστικών οδηγιών εφαρμογής της Υγειονομικής διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ94643/07 (ΦΕΚ 1384/3-8-2007 τ.β) συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ΄αριθ. Α1β/8577/1983(φεκ.526,τβ/24.9.1983) περί υγειονομικού ελέγχου & αδειών ίδρυσης & λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς & των γενικών & ειδικών όρωνιδρύσεως & λειτουργίας των εργαστηρίων & καταστημάτων τροφίμων ή/& ποτών (Αριθ. Πρωτ.Υ1γ/ Γ.Π./ 66803 , Αθήνα 16/5 /2008 ).

(Αναφορικά με τον υπολογισμό της συνολικής επιφάνειας για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος:
• Στα καταστήματα όπου χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα κλειστή αίθουσακαι υπαίθριος χώρος και η συνολική επιφάνεια υπερβαίνει τα 70 τ.μ ,υπολογίζεται η δυναμικότητα κάθε χώρου χωριστά διαιρούμενου του ωφέλιμου εμβαδού του δια του συντελεστή 1,40 και στη συνολική δυναμικότητα της άδειας λειτουργίας αναγράφεται η δυναμικότητα του κάθε χώρου χωριστά καθώς και η συνολική.
• Στα μικρά καταστήματα που το παραπάνω συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν δεν υπερβαίνει τα 50 τ.μ., ο συντελεστής υπολογισμού της δυναμικότητας είναι το ένα (1).
• Στα καταστήματα που το συνολικό ωφέλιμο εμβαδόν αίθουσας και υπαιθρίου χώρου είναι από 50 τ.μ. έως 70 τ.μ., η δυναμικότητα τους υπολογίζεται σε πενήντα (50) καθίσματα.
• Στα καταστήματα που για οποιοδήποτε λόγο οι ιδιοκτήτες τους δεν επιθυμούν την ταυτόχρονη ανάπτυξη καθισμάτων στην αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο, αλλά επιθυμούν να χρησιμοποιούν την κλειστή
αίθουσα κατά την χειμερινή περίοδο και τον υπαίθριο χώρο τη θερινή περίοδο, ο υπολογισμός της δυναμικότητας του καταστήματος θα γίνεται ξεχωριστά για τον κάθε ένα χώρο. Η συγκρότηση και ο
εξοπλισμός των εν λόγω καταστημάτων θα είναι αυτός που αναλογεί στον χώρο με τη μεγαλύτερη δυναμικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιθυμία για την μη ταυτόχρονη ανάπτυξη των καθισμάτων θα
δηλώνεται ρητά στην αίτηση του ενδιαφερόμενου προς τη Δημοτική Αρχή, κατά την διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για την αδειοδότηση.
Στην δε γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας θα αναφέρονται τα εξής: «… με δυναμικότητα …(αναγράφεται ο αριθμός) καθισμάτων στην κλειστή αίθουσα την χειμερινή περίοδο και … (αναγράφεται ο αριθμός) καθισμάτων την θερινή περίοδο, στον οριζόμενο στα σχεδ/τα υπαίθριο χώρο, εφ΄όσον υπάρχει δικαίωμα χρήσης. δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη ανάπτυξη καθισμάτων στην αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο. Η ταυτόχρονη ανάπτυξη καθισμάτων συνιστά επέκταση του καταστήματος και πρέπει να τύχουν
άμεσης εφαρμογής από τη Δημοτική Αρχή τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6 παράγραφος 5 της Α1β/8577/83 Υγ/κής διάταξης».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

1) Θεωρημένο αντίγραφο αδείας καταστήματος
2) Σχέδια σε 4 πρωτότυπα θεωρημένα από μηχανικό , σε κλίμακα 1/50 εσωτερικού χώρου ισογείου και εξωτερικού χώρου ανάπτυξης καθισμάτων.
3) Βεβαίωση κυρία χρήσης του καταστήματος , εντός του οποίου θα γίνει η νέα ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων, βάση της οικοδομικής αδείας από την Διεύθυνση Πολεοδομίας , Τμήμα Έκδοσης Οικοδ Αδειών αν πρόκειται για εσωτερικό χώρο καταστήματος .
4) Βεβαίωση Πρασιάς σύμφωνα με την Πινακίδα Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού σχεδίου από την Διεύθυνση Πολεοδομίας , Τμήμα
5) Συνηγορία από Υ.Π.Ε. & ΚΛ ΑΛΛ όπου απαιτείται (Για την Αθήνα : Μεσογείων και Τρικάλων 36 τηλ. 2103211180 )

Με επιτυχία πέρασε το κρας τεστ συνταγματικότητας από το Συμβούλιο της Επικρατείας ο νέος νόμος (4178/2013) για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου ομόφωνα έκρινε ότι είναι συνταγματικά ανεκτές και νόμιμες οι διατάξεις του νόμου.

Αναλυτικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ (πρόεδρος ο Σωτήρης Ρίζος και εισηγητής ο Σύμβουλος Επικρατείας Κωνσταντίνος Κουσούλης), έκρινε ότι δεν προσκρούει σε καμία συνταγματική διάταξη ο νόμος για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης, που προβλέπει την διατήρηση για μεγάλο χρονικό διάστημα των αυθαιρέτων, την εξαίρεση τους από την κατεδάφιση, κ.λπ.

Κυριακή, 07 Ιουνίου 2015 02:00

Τι κλιματιστικό να πάρω;

Καθώς το καλοκαίρι πλησιάζει και οι θερμοκρασίες «σφίγγουν», η επιλογή ενός καλού κλιματιστικού αποτελεί ιδανική λύση για ένα δωμάτιο (ή και σπίτι) δροσερό. Οι παράμετροι επιλογής του κατάλληλου κλιματιστικού είναι αρκετοί και αφορούν κατά κύριο λόγο την ισχύ του σε BTU, την ενεργειακή κλάση και την επιλογή inverter ή συμβατικού (on/off).

Πόσα BTU να πάρω;
Τα BTU του κάθε κλιματιστικού αφορούν την ισχύ του, δηλαδή την ποσότητα ενέργειας που είτε απορροφά η μονάδα σε λειτουργία ψύξης είτε «δίνει» σε λειτουργία θέρμανσης. Η επιλογή των BTU είναι πολύ σημαντική στην αγορά σας, αφού ένα μικρής ισχύος κλιματιστικό σε μεγάλο χώρο θα είναι ανεπαρκές και θα «καίει» πολύ, ενώ αν είναι μεγάλης ισχύος σε μικρό χώρο τότε και πάλι η λειτουργεία του θα είναι μη αποδοτική μιας και δε θα μπορεί να αφυγράνει αποτελεσματικά το δωμάτιο.

«Ένας χοντρικός υπολογισμός για να υπολογίσουμε πόσα BTU χρειαζόμαστε είναι 250 ανά κυβικό μέτρο δωματίου, δηλαδή περίπου 750 BTU ανά τετραγωνικό μέτρο», αναφέρει ο κ. Χρήστος Γιαννακανδρόπουλος, Ενεργειακός Επιθεωρητής. Έτσι αν, για παράδειγμα, έχετε χώρο 13-18 τετραγωνικών, τότε ένα κλιματιστικό 9000 BTU είναι ιδανικό, ενώ αν ο χώρος είναι 25-40 τετραγωνικά, τότε ιδανική είναι η επιλογή των 14000 BTU.

Tip: Πριν προχωρήσετε στην αγορά κλιματιστικού και για να έχετε σιγουρευτεί ότι θα αποδώσει τέλεια, καλό θα ήταν να κάνετε ένα έλεγχο στην ηλιοπροστασία των ανοιγμάτων του σπιτιού, και να δείτε μήπως χρειάζονται τέντες ή κάποιας μορφής σκίαστρο στα παράθυρα. Επίσης, δώστε μεγάλη βάση στο πού θα το τοποθετήσετε. Η εσωτερική μονάδα θα πρέπει να είναι σε σημείο ώστε να μην σας «χτυπάει», ενώ η εξωτερική θα πρέπει να μπει σε σημείο όπου θα είναι εύκολη η συντήρησή της και καλός ο αερισμός της. Καλό θα ήταν να υπάρχει κενό από πίσω της για να μπορεί να περάσει ο αέρας και να είναι προστατευμένη από φυτά τα οποία θα φράξουν τα στοιχεία της κάνοντάς την να υπολειτουργεί.

Inverter ή κανονικό;
Είναι γεγονός ότι τα συμβατικά κλιματιστικά είναι πολύ πιο οικονομική επιλογή συγκριτικά με τα inverter, όμως τα τελευταία είναι πολύ πιο οικονομικά κατά τη λειτουργία τους. Άλλωστε οι περισσότερες επώνυμες μάρκες έχουν καταργήσει τις συμβατικές συσκευές και ρίχνουν πλέον όλη τους την παραγωγή στα inverter.

Τα inverter λειτουργούν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο. Όταν τα ανοίξετε λειτουργούν στο μάξιμουμ, έτσι ώστε ο χώρος να αποκτήσει τις συνθήκες που έχετε ορίσει. Όταν φτάσουν στις συνθήκες αυτές, συνεχίζουν να λειτουργούν αλλά με αισθητά μειωμένο ρυθμό με σκοπό τη διατήρησή τους. Τα συμβατικά κλιματιστικά αντίθετα, είτε λειτουργούν με σταθερό ρυθμό είτε παύουν τη λειτουργία τους, ανάλογα με τη θερμοκρασία που επικρατεί στον χώρο. Σε κάθε περίπτωση, τα inverter επιτυγχάνουν μικρότερη κατανάλωση σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά και παρά το αυξημένο κόστος τους, η απόσβεση γίνεται γρήγορα.

Τι ενεργειακή κλάση;
Όπως αναφέρει ο κ. Γιαννακανδρόπουλος, οτιδήποτε πάνω από ενεργειακή κλάση Βήτα είναι καλό. Τα ενεργειακής κλάσης Α κλιματιστικά είναι αρκετά ακριβότερα και μπορείτε να τα επιλέξετε αν θεωρείτε ότι η χρήση που θα κάνετε στο νέο σας κλιματιστικό θα είναι συνεχής. Όσο μεγαλύτερη είναι η χρήση του κλιματιστικού, τόσο πιο αποδοτική και οικονομική είναι η επιλογή μιας μεγαλύτερης κλάσης.

Tip: Είναι πολύ σημαντικό ανεξαρτήτως ενεργειακής κλάσης, το inverter κλιματιστικό να μην λειτουργεί στο δωμάτιο όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή, μιας και έτσι δεν αποδίδει στο επιθυμητό επίπεδο. Τα inverter κλιματιστικά αποδίδουν ιδανικά σε μέση θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος 27-30 βαθμών Κελσίου.

Πόσο θα μου κοστίσει;
Ένα συμβατικό κλιματιστικό ισχύος 9000BTU θα σας κοστίσει, ενδεικτικά, περί τα 200€ χωρίς το κόστος εγκατάστασης, ενώ ένα inverter αντίστοιχης ισχύος περί τα 400€.

Εργασίες που περιλαμβάνει το SERVICE:

Καθαρισμός φίλτρων εσωτερικού στοιχείου

Χημικός καθαρισμός εσωτερικού στοιχείου

Χημικός καθαρισμός εξωτερικού στοιχείου.

Έλεγχος πιέσεως ψυκτικού μέσου (FREON)

Έλεγχος ηλεκτρολογικών της συσκευής

Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας

Ο μεγάλος αριθμός των δηλώσεων αυθαιρέτων –που σύμφωνα με χθεσινά στοιχεία ξεπερνά τις 875.000– φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τη «στροφή» της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στη νομολογία της σχετικά με τα αυθαίρετα. Στο σκεπτικό της απόφασης, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο δείχνει εμπιστοσύνη στις ρυθμίσεις του ν. 4178/13 για την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης κι έτσι, για πρώτη φορά μετά το 1983, η νομιμοποίηση αυθαιρέτων κρίθηκε συνταγματική. Μοναδική εξαίρεση, οι περιπτώσεις αυθαιρέτων για την κατεδάφιση των οποίων έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση –κάτι που με μια διασταλτική ερμηνεία θα μπορούσε να αφορά και τις περιπτώσεις που βρίσκονται ή θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης και στο μέλλον.

 

Μερικοί τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας στον κλιματισμό μέσω της συντήρησης είναι:

–Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων αέρα στα δίκτυα αέρα. Αν είναι δυνατό να τοποθετείται και alarm Dp που να καλεί τον τεχνίτη συντήρησης.

–Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων νερού στα δίκτυα νερού. Ένα φίλτρο νερού με ρύπους μπορεί να προκαλέσει και καταστροφή του ψύκτη με το πάγωμα της εγκατάστασης (αν δε λειτουργήσει ο θερμοστάτης ασφαλείας).

–Διόρθωση από το συντηρητή λαθών κακής χρήσης, π.χ. να τοποθετεί τους θερμοστάτες χώρου και συσκευών σε λογικές θερμοκρασίες, να ρυθμίζει τη λήψη νωπού αέρα στα σημεία σχεδιασμού κ.ά.

–Τακτικός καθαρισμός πτερυγιοφόρων εναλλακτών των αερόψυκτων ψυκτών.

–Έλεγχος της σωστής ποσότητας φρέον εντός των ψυκτικών συγκροτημάτων.

–Αποκατάσταση κατεστραμμένων μονώσεων σε σωλήνες.

–Έλεγχος λήψης σήματος των τρίοδων βανών νερού από το δίκτυο αυτοματισμού.

Σε επανεκκίνηση και επανασχεδιασμό του «Εξοικονόμηση κατ΄οίκον» προχωρά η κυβέρνηση με στόχο να συμπεριληφθούν οι ενεργειακοί υαλοπίνακες και όλες οι σχετικές κατηγορίες προϊόντων.

Αυτό αποφασίστηκε κατά τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας Γιάννη Τόλιου, του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Απόστολου Αλεξόπουλου, με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων & Βιοτεχνών Υαλοπινάκων (Π.Ο.Ε.Β.Υ.) και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Συνταγματικός κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με πληροφορίες, ο νόμος του υπουργείου Περιβάλλοντος για την τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων (4178 του 2013).

Το Συμβούλιο έκρινε ότι οι διατάξεις του νόμου δεν προσκρούουν στο Σύνταγμα ούτε αντίκεινται σε βασικές συνταγματικές επιταγές.

Η μόνη διάταξη που κρίθηκε αντισυνταγματική είναι αυτή που προβλέπει την εξαίρεση από κατεδάφιση των αυθαίρετων για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

Σελίδα 5 από 14

Δόμηση - Κατασκευές

bgd-contentslider
Πληροφορίες – Διάφορα

Τρόποι Πληρωμής

amex diners electron
maestro mastercard visa
Κυριακή, 28 Μαΐου 2017

Online Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 31 επισκέπτες και κανένα μέλος

03:58:13

Links

ypeka

LogoSidenor ktirio isomat polmich
mastoremata idanikospiti durostick logo ypeka
renovat logo knauf logo neonenergyprosfora 2 logored
eliniae LOGO-KATS fb-plaisio-logo tee2
3635 logotop Logo HERON GR 01 diaklogo michanikosgr